Älä keskeytä mua! Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Luin sosiaalisen median markkinointikeinoja käsittelevän teoksen nimeltä Älä keskeytä mua! Kirja on Teemu Korpi nimisen kaverin teos vuodelta 2010, eli hieman nykyaikaisia keinoja ja tapoja jäljessä kulkeva opus.

Kirja oli mielestäni aika ajoittain raskasta luettavaa, johtuen varmastikin siitä seikasta, että jotkin asiat olivat jo itsestään selvyyksiä, sekä jotkut esimerkit eivät enää kohdanneet nykypäivän faktojen kanssa.

Mielenkiintoiseksi aihealueeksi nousi itselleni ns. gurun statuksen saavuttaminen oman yrityksen toimialaan sidonnaisissa someryhmissä. Esimerkiksi autokorjaamolla tämä toimisi seuraavasti. Autokorjaamon ammattitaitoinen yrittäjä liittyy ”VAG kotikorjaamo” ryhmään, jossa tarkoituksena on jakaa jäsenten kesken vinkkejä ja neuvoja koskien tietyn autovalmistajan yleisimpiä tyyppivikoja, niiden hyväksi havaittuja korjausmetodeja sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ajoneuvojen toimivuuden takaamiseksi. Korjaamoyrittäjän tulee jakaa hyödyllisiä, jopa rahan arvoisia neuvoja ilmaiseksi, jotta hänen käyttäjänsä tulisi tunnetuksi ja nähdyksi usealla eri keskustelualueella. Tämä lisää liikennettä hänen sosiaalisen median käyttäjällään, jolloin hyvä tapa ohjata potentiaalista asiakasvirtaa kohti hänen yritystään on lisätä oman yrityksen sosiaalisen median kanava hänen henkilökohtaisen profiilin bioon.

Yrittäjän tulee siis luoda arvokasta sisältöä, joka hyödyttää muita kanavalla aktiivisesti toimivia potentiaalisia asiakkaita. Sisältöä tulee tuottaa tarpeeksi usein, sekä riittävän monelle kanavalle. Julkaistun sisällön tulee välttää yhdentekevää suuntausta, jolloin muiden ryhmäläisten näkemys sinusta ei ole negatiivinen. Esimerkiksi varaosatarjouksen liittäminen kotikorjaamoryhmässä käytyyn keskusteluun OEM jarrupalojen kestävyydestä verrattuna kiinalaisiin jarrupaloihin, voi monen keskustelussa kommentoineen käyttäjän mielipide sinusta olla ”helppoheikki”. Todennäköisesti kannattavampaa, kohti guruasemaan kantavaa keskustelua olisi esimerkiksi todeta OEM jarrupalojen kestävyys sekä toimivuus vielä pitkänkin ajan jälkeen, sekä jakaa ryhmälle esimerkiksi saksalainen varaosaliikkeen tarjous kyseisestä osasta, joka lähestulkoon aina on halvempi verrattuna suomalaiseen varaosaliikkeeseen. Tässäkin tilanteessa autokorjaajalle jää mahdollisuus hyötyä julkaisustaan, mainostaa edullista jarrupalojen asennusta.
Aion hyödyntää tätä keinoa tulevaisuuden markkinointiprojekteissa, joissa olennaisena osana on sosiaalisen median markkinointi. Kommentointi ja keskusteluissa aktiivisena oleminen vaatii tietynlaista yrittäjää, joten se ei tietenkään ole ilmiselvää kaikille.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *