Iikka Kivi – Menisit ennemmin terapiaan

Iikka Kivi – Menisit ennemmin terapiaan

Iikka Kivi on paitsi kirjan kirjoittaja, myös stand up koomikko, ja se näkyy kirjan sisällöstä, siitä, miten hän tuo kaikki asiat ilmi. Hän kertoo rankkojakin asioita vitsikkäästi, mutta kuitenkin kiertelemättä, miten asian todellinen laita on. Nautin kirjasta todella paljon. Kirja ei tosiaan ollut sellainen kirja, joka kertoo ”sinä pystyt mihin vain.” Kirja pikemminkin kertoo sen, että aina ei jaksa, ja se on ihan ok. Kuten kirjan kannessakin lukee, rehellinen self help -kirja.

Tahtoisin joskus kokeilla päiväkirjaa. Kivi kertoo, siitä miten aika kulkee todella nopeasti ja tuntuu, että elämä vain vierii ohi. Kiven mukaan tämä saattaa johtua siitä, että päivät ovat todella samankaltaisia toistensa kanssa. Kun kirjaa päivänsä ylös, huomaa että jokaisessa päivässä on jotakin erilaista. Havainnollistamisen myötä aivojen ajankäsitys muuttuu.

Yksi mielenkiintoinen asia, mistä Kivi kirjassaan puhui, oli kritiikki. Kirja kertoo, miksi kritiikin vastaanottaminen on hankalaa, mutta miksi sitä kannattaa ottaa vastaan. Hyvä kritiikki on kultaakin kalliimpaa, ja vaikka sen saamisen jälkeen usein harmittaa, mutta kun siitä ottaa opiksi, työsi paranee. Olen itse aika huono kritiikin vastaanottaja. Minulla on tarve puolustella omaa työtäni, mutta aion oppia ottamaan kritiikin vain hyvänä asiana, sellaisena, joka parantaa minua.

Kritiikin antamisesta. Kivi kertoi hyviä neuvoja kritiikin antamisesta. Hänen oma tavoitteensa kritiikin antamisessa on se, että kaiken tekemisen taustalla täytyy olla aito hyväntahtoisuus, halua saada ihmiset voimaan hyvin, kyseenalaistamaan ihmisen lukkiutuneet ajatusmallit ja tekemään oman osansa maailman muuttamiseksi paremmaksi. Kivi kertoi myös hyvän kikan, miten kritiikkiä kannattaa antaa: Sanoa jotain hyvää, sitten kritisoida, ja taas jotain hyvää. Tätä ”hampurilais- mallia” aion käyttää.

Ihmisten kuunteleminen. Aion oppia kuuntelemaan paremmin. Kiven selitettyä ihmisen kuuntelemisesta, miten todella paljon tärkeää infoa menee usein ohi, koska emme kuuntele tarpeeksi, vaan usein ajattelemme omassa päässämme, mitä sanoa seuraavaksi.

Arvon Porukka

Etiikka ja työyhteisö
Jaakko Heinimäki
2018 Helsingin Seudun Kauppakamari
Sielä missä on ihmisiä, on arvoja. Ne ohjaavat toimintaa ja ovat jokaiselle yksilöllisiä. Eroavaisuuksia on aina. Harvemmin löytää jonkun, ketä on täysin sinun kanssa samaa mieltä. Arvojen yhdistäminen työelämään on välttämätöntä. Ne vastaavat tärkeään kysymykseen miksi. Miksi tehdä juuri tätä työtä. Miksi minun työni on merkittävää.
Yrityksen sisällä on usein valmiiksi kaavailtuja arvoja, jotka ohjaavat koko organisaation toimintaa. Ulkoisesti määrättyjen arvojen sisäistäminen omaan toimintaan on usein mahdotonta, jos ne ovat täysin ristiriidassa keskenään. Täten uusia työntekijöitä rekrytoidessa on huomioitava hakijan kyvykkyyden lisäksi myös tämän arvomaailma. Ehdokas, kenen taidot ovat tähtitieteellistä luokkaa ei välttämättä ole yhtä hyvä valinta, kuin B-luokan ehdokas, kenen arvomaailma kohtaa yrityksen kanssa paremmin.
Luonnollisesti työyhteisö tulee luomaan oman arvomaailman itsenäisesti. Ei riitä, että organisaation johto on ladellut muutaman lauseen toimintasuunnitelmaan. Yksilön toimintaa ei ohjaa se, että yritys toimii eettisesti ja kunnioittavasti. Yhteisön on mietittävä, miten pystyy toteuttamaan tämän konkreettisesti eli miten toteuttaa eettisen ja kunnioittavan toiminnan. Tämä tapahtuu hiljaisesti koko toiminnan aikana ja muokkaantuu ajan mukana.
Kun arvomaailmat ovat synkronoituneet keskenään työntekijän ja yrityksen välillä, tulokset ovat kauniita. Mielen ergonomia on kohdillaan työntekijän kokiessaan työnsä merkitykselliseksi. Työ ei ole enää pelkästään rahan vaan merkitysen lähde. Ajan kuluessa olisi yrityksen hyvä muistuttaa alaisiaan siitä, mitä ja miksi tehdään. Näin alkuinnostuksesta ansaittu motivaatio sekä sitoutuneisuus on helpompi säilyttää.
Mielenkiintoista on myös nähdä, miten kansainvälistyminen tulee muokkaamaan tulevaisuuden työpaikkojen arvomaailmoja. On selvää, että samalla alustalla kasvaneet jakavat enemmän yhteisiä arvoja keskenään. Kun pakkaa sekoitetaan erilaisella – mutta ei suinkaan väärällä – tavalla ajatella lopputuloksena voi syntyä jotain maagista.

Kung Fu Panda

2008-2016, Dreamworks
Kung Fu Panda on kaunis tarina inhimillisyydestä, itsensä sekä merkityksellisyyden löytämisestä. Kyseinen elokuvasarja pitää sisällään suuria elämän viisauksia, joihin katsoja pystyy samaistumaan iästä huolimatta
Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä omasta itsestään. Tämä muokkaantuu niin sisäisten kuin myös ulkoisten ärsykkeiden vaikutuksesta. Sillä on suuri rooli elämässä ja se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen. Elokuvan Po panda koki suurta identiteettikriisiä, sillä tämä ei tiennyt todellista lähtökohtaansa. Po kyseenalaisti lapsuuttaan ja oli periksiantamaton itsensä lyötämisessä. Vastauksen löydettyään tämä ymmärsi, ettei menneisyydellä ole merkitystä nykyhetkeen, sillä tämä itse on kykeneväinen päättämään, mitä polkua lähteä kävelemään.
Tarinan salaisena ainesosana oli itseensä luottaminen. Monesti ihmiset jättävät mahdollisuuksia käyttämättä pelon ja itsetunnon puutteellisuuden takia. Po panda osoitti lapsenomaista hulluutta tarttua tekemiseen välittämättä muiden mielipiteistä tai omasta osaamisesta. Tämä antoi intohimon viedä, kunnes päätyi haluttuunsa päämäärään. Matka sinne ei tapahtunut yksin, vaan tämän ympärillä oli monta hyvää ystävää. Aluksi häntä epäiltiin, mutta osoittaessaan omistaumisensa lajille hän ei enää kulkenut polulla yksin.
Kung Fu Panda opetti katsojalleen ympärillä olevien ihmisten tärkeyttä. Ihminen voi halutessaan kulkea yksin, mutta elämä ei olisi silloin yhtä antoisaa, sillä kasvaakseen tarvitaan myös muita. Elokuvan päävaljakon kehittyminen toimivaksi tiimiksi vaati aikaa ja ymmärrystä. Jokainen jäsen oli erilainen, mutta yhdessä he täydensivät toisiaan.
Yksi tärkeimmistä opeista oli tässä hetkessä eläminen. Menneellä on omat vaikutuksensa ihmiseen, mutta sille ei pidä anta täysiä ohjaksia. Myöskään tulevaisuutta ei pidä murehtia, sillä sitä ei ole olemassa. Unelmoida pitää aina ja ajatus tulevaisuudesta mahdollistaa siihen, mutta monasti ihmiset unohtavat elää tässä hetkessä. Elämä kulkee omalla painollaan suunnitteli sitä kuinka tarkasti tahansa. Tärkeintä on siis elää tässä ja nyt.

Mindful Work

David Gelles
2015, Profilebooks
”How Meditation Is Changing Business From The Inside Out”
Maailman rytmi kiihtyy. Uutisissa ei näytetä mitään hyvää. Ilmasto lämpenee. Poliittinen ilmapiiri on jäätävä. Sotia puhkee kukkaan kuin rikkaruoho. Laskut on maksettava. Deadlinet paukkuu.
Sen suurempaa tutkimusta ei tarvita todetakseen, että tänä päivänä ihminen on erittäin stressaantunut. Vastuu painaa ja tehtävälista ei tunnu loppuvan ikinä. Joskus on vain hyvä pysähtyä. Olla itsekäs ja ottaa oma aika. Elää hidasta elämää.
Nykypäivän trendiksi nousseella mindfulnessilla, eli tietoisuustaidolla tarkoitetaan tietoista läsnäoloa hetkessä. Sisäisten ja ulkoisten tuntemusten tutkiskelua sekä avoimesti antautumista kaikelle sille, mitä kokee juuri nyt. Tietoisuustaito juontaa juurensa buddhalaisesta filosofiasta, mutta se ei sisällä henkisiä tai uskonnolisia piirteitä. Meditaatio on haastavaa eikä siten ole pelkästään rentoutumisharjoite. Se vaatii pitkäjänteistä harjoittelua ja itsekuria.
Pitkään meditaatiota harjoittaneet ihmiset kokevat elävänsä enemmän hallittua elämää. Heillä on käytössään työkalu, jolla he kykenevät vähentämään ulkoisten kuin myös sisäisten paineiden aiheuttamaa stressiä. Mieli on suoraan kytköksissä ihmisen terveyteen. Tämä on tullut ilmi tutkimuksissa, joissa osalle sairastaville potilaista määrättiin lääkitysten lisäksi meditaatioharjoitteitta. Verrattuna muihin potilaisiin, meditoivat paranivat nopeammin.
Mindful Work -teoksessa pohdittiin mediataation tuomia hyötyjä työpaikoilla. Monet trendikkäät yritykset kuten Facebook ja Google ovat sisäistäneet mindfulness-ohjelmia kiinteäksi osaksi toimintaansa. Näiden ohjelmien tavoitteena on parantaa työhyvinvointia, lisätä sitoutuneisuutta ja viihtyvyyttä sekä kasvattaa tuloksia. Kun yksilö voi hyvin, koko yhteisö voi hyvin.
Monilla yrityksillä on työhyvinvoinnin kannalta parantamisen varaa. Tämän huomaa yleisestä ilmapiiristä työmarkkinoilla. Burnout eli loppunkuluminen tuntuu olevan luontainen osa työelämänkaarta sekä työpsykologilla käymisestä on tullut yleinen normi. Ihmisestä puristetaan kaikki hyöty irti ajattelematta sen pidemmälle. Kiinnittämällä huomiota yksilön tarpeisiin sekä antamalla työkalut niiden täydentämiseen on ratkaisu monelle ongelmalle. Investoimalla työhyvinvointiin tänään voi säästää pidemmän tähtäimen kuluilta.
Tulevaisuudesa olisi hienoa nähdä yritysten ottavan mallia kyseisen trendin edelläkävijöistä. Tietoisuustaidon hyödyistä ei voi lähetä kiistelemään, niistä ollen konkreettisia todisteita. Meditaatio ei ole tarkoitettu vain hipeille ja hihhuleille, vaan kaikille. Se antaa mahdollisuuden inhimillisyyteen tässä hektisessä maailmassa. Sen ei tarvitse olla aikaa vievää maassa istumista, vaan itselleen hetken suomista. Omiin tarpeisiin keskittymistä sekä syvään henkeen ottamista.

Yksin Työskentelevän Opas

Tiina Torpaa – 2013 Talentum

Yrittäjä on itsensä pomo. Ketään ei ole potkimassa sinua liikkeelle, kun hetkellinen laiskotus iskee. Yrittäjä on siis itse vastuussa omasta toiminnastaan. Yrittäjyys on elämäntapa, siksi se ei sovi kaikille. Yrittäjähenkisyys puolestaan on kaikille hyödyllinen termi.

Yksin ihminen on hukassa. Välillä voi tuntua siltä, ettei tiedä ollenkaan, miten toimia seuraavaksi. Aloitteen tekeminen on haastavaa ja turhauttavaa. Yksin työskentelevällä on haasteenaa ryhtyä toimeen. Ympärillä ei ole valmista formaattia, mistä kopioida. Kaikki toiminta pitää luoda nollasta. Yksin työskentelevän oppaassa käydään läpi neuvoja näidne haasteiden päihittämiseen. Miten aloittaa työt, miten tehdä omasta työstään kannattavaa, miten selviytyä.

 

Kilpailua on aina joka puolella alasta riippumatta. Kirjassa korostettiin tärkeyttä luottaa omaan tekemiseen. Ei ole sattumaa, että on ajautunut tekemään juuri sitä, mitä tekeekin. Täytyy luottaa sen tarkoitukseen. Jatkuvalla kehittymisellä sekä tiedon hakemisella kykenee pitämään itsensä pinnalla. Tyytymisellä ja omaan tekemiseen sokaistumisella on vaaransa.

Yksin työskentelevän on pidettävä itse itsensä ajan tasalla. Laajalla verkostolla on suuret hyödyt. Juorujen tavoin uudet trendit tavoittuvat nopeammin ja tiedon sekä osaamisen löytäminen helpottuu. Verkoston voisi kuvitella olevan hätärengas myrskyisellä merellä. Sitä ei tarvitse pinnalla olemiseen, mutta se helpottaa suunnattomasti. Mahdollisesti pelastaen hengen.

Yksin työskentelevä ottaa yrittäjän lailla kaikki riskit, niin taloudelliset kuin myös emotionaaliset. Suuressa yrityksessä kuin myös pienemmässä työskentelevän on helppo jakaa ilot ja surut muiden tiimiläisten kanssa. Avun saaminen on myös helpompaa tiimin pelatessa samassa joukkueessa.

Yksin työskennellessä on oltava sujut itsensä kanssa ja tietää, miten toimia erilaisissa tilanteissa. Tämä vaatii tietynlaista ihmistyyppiä. Niin kuin sanottu, yrittäjyys – varsinkin yksin työskentely ei sovi kaikille.

 

 

Jokainen Tarvitsee Mentorin

Vesa Ristikangas, David Clutterbuck, Jarmo Manner – Kauppakamari, 2014

 

Kognitiivinen oppipoikamalli painottuu yksisuuntaiseen oppimiseen. Harjoitteen mestari tekee työtään ja toinen katsoo sivusta, tehden saman perässä. Tavoitteena, että jonakin päivänä oppipojasta tulisi mestari. Teos ’Jokaine tarvitsee mentorin’ tuo hyvin esille kaksisuuntaisen oppimismallin hyödyn. Mentorisuhteessa kokeneempi asiantuntijan – mentorin – sekä mentoroitavan – aktorin – välillä kulkee niin sanottua hiljaista tietoa. Molemmat ravitsevat toisiaan ja oppivat lisää uusia asioita yhdessä.

Mentorisuhteet ovat vieras käsite nykymaailamassa. Usein vanha työntekijä näkee uuden uhkana omalle asemalleen, vaikka tämän kaltainen tilanne olisi kaunis mahdollisuus mentorisuhteelle. Työmarkkinoille juuri valmistunut voisi tuoda päivittynyttä tietoa vanhemmalle työntekijälle sekä vanha neuvoa alan saloja uudelle. Tämä toisi varmasit kilpailuetua monelle eri yritykselle.

Jotta mentorisuhteesta saisivat kaikki mahdollisimman paljon irti, ihmiskemiat on otettava huomioon. Mentorin on asiantuntijaroolissaan täytettävä pätevyyskriteerit. Tämän on mm. oltava sujut itsensä kanssa, olla halukas oppimaan uutta ja ymmärtää alan salat syvällisesti. Myös aktorin on oltava henkisesti valmis suhteeseen. Epäkypsä ote oppimiseen sekä malttamattomuus voivat luoda kitkaa mentorisuhteessa täten vähentäen kyseisen suhteen pontentiaalisia hyötyjä.

Mentorisuhteessa on hyvä luoda yhteiset pelisäännöt sen toimivuuden parantamisen kannalta. Niin kuin liiketoiminnanssa tavoitteiden asettaminen ja toimintamallien laatiminen hyödyntää kaikkia osapuolia. Tulevaisuudessa olisi hieno nähdä mentorisuhteiden yleistyminen, sillä yhdessä kasvamisella ja oppimisella ei ole koskaan ollut huonoja vaikutuksia.

Screw It, Let’s Do It

Screw it, let’s do it on Richard Bransonin motto. Monet jättävät asioita tekemättä oletusten perusteella vaikka mieli tekisi. Et kuitenkaan koskaan voi onnistua, ellet yritä. Raha on vain sivutuote, rahaan tähtäämällä et saavuta pitkällä juoksulla menestystä. Näin sanoi Richard Bransonin lisäksi Applen perustaja Steve Jobs. Kirjasta löytyy tarina Bransonin Tv -ohjelmasta ”A rebel millionare”. Siinä ohjelman voittajalle tarjottiin mahdollisuus. Hän sai valita joko miljoona puntaa tai kivi, paperi & sakset erän, jonka takana odottaisi jokin suurempi palkinto (erän häviäjä tietenkin menettäisi kaiken). Tähän koettelemukseen päätynyt henkilö mietti pitkään. Miljoonan menettäminen ei kaataisi häntä, koska hän oli yleisesti ottaen vakaavarainen henkilö. Pelierän takana oleva palkinto vaikutti houkuttelevalta. Lopulta hän kuitenkin päätyi ratkaisuun: Miljoona puntaa. Richard Branson oli ohjelman voittajastaan ylpeä. Ole rohkea, mutta älä kuitenkaan ota riskejä mitä et pysty hallitsemaan. Selvitä aina realiteetit.

Kirja oli mielenkiintoinen, kun luki menestyneen miehen tarinaa ja hänen arvojaan asioille. Suosittelisin kirjaa jo edellä esille tulleiden mielenkiintoisten tarinoiden ja kolahdusten perustella.

Sir Richard Branson. 2006.

Kirjapisteet: 2

Idiootit ympärilläni

Kirjassa ihmiset ovat jaoteltu neljään eri väri kategoriaan: punaiseen (luontainen johtaja), keltaiseen (valmis sanailija), siniseen (tarkka analyytikko) ja vihreään (luotettava tekijä). Näillä kaikilla ihmisillä on omat ongelmansa, stressinaiheensa ja resurssinsa. Värityyppien avulla voit tunnistaa läheisiäsi tai itsesi, ja oppia heistä/itsestäsi jotakin uutta tai ainakin ymmärtämään heitä eri tilanteissa. Kuten esimerkiksi osuuskunnassa.

Kirjaa minulle suositeltiinkin treeneissä ja ymmärrän miksi.  Kirja on meille hyödyllinen, jotta osaamme ymmärtää toisiamme, kun yhteistyötä teemme. Suosittelisin kirjaa siis kaikille, jotka työskentelevät tiimissä. Itsestäni huomasin kuuluvani pääosin keltaiseen ja vihreään.

 

 

 

Erikson, T. 2017. idiootit ympärilläni. 9. painos 2018. Atena Kustannus Oy

Kirjapisteet: 2

Kung Fu Panda 1, 2 & 3

Kung Fu Panda yllätti itseni opeillaan, olin jo ennestään nähnyt elokuvat, mutta en ollut koskaan tullut ajatelleeksi, kuinka paljon elokuvissa on taolaisia oppeja.

Elä hetkessä. Eli meidän tulee hyväksyä menneisyytemme, ei pelätä tulevaisuuttamme ja elää tässä ja nyt. Tietenkin tämä on todella vaikeaa toteuttaa, sillä meillä on aina sata asiaa murehdittavana. Murehtimisen ongelma on kuitenkin se, että annamme mielikuvituksemme synkistää asioita. Sen sijaan että keskittyisimme olennaiseen. Elokuva opettaa, ettei ole mitään niin tärkeää kuin kunnioittaa kaikkea mitä näemme, kuulemme ja koemme tässä ja nyt.

Kohtalosi on osa sinua. Ooguayn sanontakin menee: ”One often meets his destiny on the road he takes to avoid it”. Eli et voi paeta kohtaloasi.

Kaikki tapahtuu syystä. Elokuvassa jälleen Ooguay sanoo: “There is no such thing as accident”. Lapsetkin tekevät virheitä, mutta virheet tapahtuvat syystä. Virheet auttavat meitä oppimaan ja kehittymään. Epäonnistuminen on yksi parhaista opetuksista.

Kaikki alkaa unelmalla. Kung Fu Pandakin, sankarimme nimeltä Po aluksi vain unelmoi kung fu:sta. Vaikka se olikin vain unta niin Po oli jo nähnyt ensimmäiset onnistumiset. Unelmoimalla epäonnistumisesta ei voi saavuttaa onnistumista.

Roolimallit ovat kertakäyttöisiä. Kung Fu Pandakin halusi aluksi olla hurjan viisikon jäsen, mutta myöhemmin hän huomasi, että heidän kanssaan harjoittelu oli vain yksi etappi hänen matkallaan. Hänelle oli suurempia suunnitelmia odottamassa, olihan hänestä tulossa legendaarinen lohikäärmesoturi. Elämässämmekin meillä on kavereita, osa pysyy kuvioissa, mutta toiset me unohdamme kun olemme kasvaneet aikuisimmiksi ja viisastuneet.

Menneisyys ei tee sinusta, sitä ketä olet.  Vaikka me kaikki olemme tehneet vitheitä, niin meillä on silti aina mahdollisuus valita mitä teemme nykyhetkessä.

Sisäinenrauha. Kaikki askeleet kohti voittoa lähtee sisältäsi. Vaikka olisit kuinka hyvä jossain, et voi voittaa ellet ole tasapainossa oman henkisenpuolesi kanssa.

Kipu on parantumisen lähde. Elokuvassa Po näkee ensin suden olkapääsuojuksessa ja myöhemmin riikinkukon hännässä kuvion, joka sää hänet muistamaan palan lapsuudesta, jonka hän on unohtanut. Kuitenkin vasta, kun hän todella keskittyy asiaan ja antaa kivun tulla hän parantuu.

Poistu mukavuus alueeltasi, ja älä pelkää epäonnistumista. Jos teet aina asioita joita osaat jo tehdä, et voi kehittää itseäsi.

Kuka minä olen? Hyvän johtajan on erittäin tärkeää tuntea itsensä ja tietää omat vahvuutensa.

Hyvä johtaja ohjaa alaisensa heidän parhaimpaansa. Kolmannessa elokuvassa ja käärön salaisuuksissa tämä tuli esille. Käärön salaisuuksissa Shifu opetti Tiikeritärtä ja hän ei saanut thetyä Shifua tyytyväiseksi, mutta Ooguay sanoi Tiikerittärelle ettei hänestä koskaan voi tulla samanlainen kuin Shifu on, muttä hänestä voi tulla Tiikeritär. Sama asia tuli kolmannessa elokuvassa, kun Po alkoi kouluttamaan pandoja. hän otti huomioon jokaisen vahvuudet ja kehitti heitä niissä asioissa paremmiksi.

 

Kirjapisteet: 3