Traction

Kirjailijat: Gabriel Weinberg ja Justin Mares (2015)
Kirjapisteet:

Kirjan nimellä tarkoitetaan vetoa tai pitoa. Onnistumiseen ei välttämättä tarvita erittäin hyvää ideaa, parasta tiimiä tai suurta rahoitusta. Kirjan mukaan yritykset epäonnistuvat herättämään ihmisten kiinnostuksen ja saamaan pitoa. Jatkuvasti vähän kasvamasta asiakasmäärästä yritykset saavat pitoa ja pääsevät liikkeelle. Kirjan mukaan markkinointi aloitetaan useasti liian myöhään, tuotteen ei tarvitse olla täydellinen ennen markkinoinnin aloittamista. Ongelmien korjaamiseksi kirjassa on 3 hyvää pointtia:

  1. 50% product 50% traction. Markkinoinnin aloittaminen mahdollisimman aikaisin johtaa parempaan tuotteeseen. Ajatus on samankaltainen kuin Growth Hacker Marketing kirjan MVP, Minimal viable product. Markkinoinnin aloittaminen ja tuotteen esittäminen asiakkaille toivottavasti johtaa edes pieneen määrään palautetta, jonka avulla tuotetta voi muokata asiakkaiden kokemuksien mukaan heille sopivammiksi. Ihmisten kiinnostus lisääntyy ja yritys saa pitoa, josta on helpompi jatkaa eteenpän.

  1. Käytä ”napakymppiä” löytääksesi pitoa

Yksinkertaisesti selitettynä napakymppi tai
Bullseye toimii seuraavasti:

Pistä siniselle rinkulalle kaikki mahdolliset
markkinointikeinot, jotka vain keksit

Siirrä keltaiselle rinkulalle kaikki ideat, jotka
sinun on mahdollista toteuttaa

Testaa mahdolliset keinot ja jatka niiden käyttämistä
jotka tuottavat eniten tulosta.

 

  1. Yritä löytää vähän käytettyjä markkinointikeinoja ja vältä ennakkoluuloja. Kääntyessämme markkinoinnin puoleen, päädymme käyttämään samoja, tuttuja ja helppoja keinoja. Vaihtoehtona on varmasti jokin muu vähemmän käytetty kanava. Vähemmän käytetyn kanavan ongelma on, että se ei ole sinulle välttämättä tuttu. Uuden kanavan tai keinon oppiminen vie aikaa, mutta se mitä luultavammin on sinulle paras ja tuotokkain keino.

Erilaistu tai kuole

Jack Trout & Gustav Hafren

Kirjapisteet: 3

”Aikojen alussa valinnanvara ei ollut mikään ongelma. Kun varhainen esi-isämme ihmetteli; mitä meillä on illalliseksi?, niin vastaus oli varsin yksinkertainen. Ateriaksi tarjoiltiin eläin, jonka hän pystyi juoksemaan kiinni, tappamaan ja raahaamaan takaisin luolaan. Nykypäivän ihminen kävelee sen sijaan luolamaiseen valintamyymälään ja tuijottelee valtavaa leikkelevalikoimaa, jonka lihat joku muu on pyydystänyt, tappanut, valmistanut ja pakannut häntä varten.”

 

Kuten kirjan nimestä voi jo olettaakin, niin teoksen punaisena lankana toimii erilaistumisen tärkeys markkinoinnissa. Edellinen kappale kertoo sen, että kaikki tuotteet saadaan nykyään helposti esille, mutta mikä on sinun tapasi erikoistua muista? Kirja käsittelee kaikki eri tavat minkä kanssa voit erilaistua, mutta muista valita tiesi hyvin.

 

U.S.P?

 

Unique Selling Proposition, eli näin suomeksi ainutlaatuinen myyntitarjous. Tämän on keksinyt Rosser Reeves 1960-luvulla ja se koostuu kolmesta eri osasta.

 

  1. Jokaisen mainoksen on tehtävä kuluttajalle tarjous, eli sen on kerrottava miten kuluttaja hyötyy, kun hän ostaa tuotteesi.
  2. Tarjouksen on oltava sellainen, että kilpailija ei pysty siihen vastaamaan
  3. Tarjoksen on oltava niin voimakas (”törkeä lupaus”, Parantainen), että se tuo asiakkaita.

 

U.S.P on yksinkertainen konsepti, joka osittaa sitä, että aina ei tarvitse miettiä monimutkaisesti.

 

Nykyään samanlaisia tuotteita on jo niin paljon, että sinun erilaisuus on jo jollain käytössä, jolloin mikään ei voi olla erilaista. Troutin vinkit tähän on 1. Ymmärrä kilpailutilanteesi 2. Määrittele erilaistava idea 3. Tee ideastasi uskottava 4. Tee maailma tietoiseksi ideastasi.

 

Kirja käsittelee mielestäni hyvin erilaistumisen kokonaisuudessaan (välillä melko ärsyttävään sävyyn). Toi itselleni uusia näkökulmia markkinointiin, joita tulen jatkossa käyttämään. 7/10.


Digitaalinen markkinointiviestintä

Kirjan päätarkoitus oli kertoa, miten markkinointiviestinnän avulla lisätään myyntiä, kasvatetaan markkinaosuutta ja säästetään kustannuksia. Kirjasta jäi mieleen esimerkiksi Doven ja Fordin ulkoilmamainos, jossa oli puhelinnumero ja täten pystyi osallistumaan Fordin arvontaan tai Doven äänestykseen, eli mainos ei ollut vain joku uusi iskulause vaan se oikeasti aktivoi ihmiset tekemään jotain ja näin aktivoi kuluttajat.

Myöskin mieleeni jäi verkkokauppojen suoramarkkinointi, kuten kirjan esimerkkeinä olivat JPC ja Amazon, jotka lähettävät lyhyitä ja yksinkertaisia viestejä. Esimerkiksi JPC oli lähettänyt kirjan kirjoittajalla Heikki Karjaluodolle syntymäpäivä onnitteluksi viiden euron etusetelin. Mielestäni on erittäin mainitsemisen arvoista, kuinka suuretkin yritykset näkevät vaivaa nimenomaan yksittäisten asiakkaiden tyytyväisyyteen. Helposti ajattelemme, kuinka suuret yritykset mainostavat vain suurilla määrillä rahaa ja työntävät oman mainoksensa jokaiselle kanavalle. Mutta kuten kirjassa ilmeni niin se tapa ei ole nykypäivänä toimiva, sillä kaikki kanavat ovat jo täynnä mainoksia ja ihminen ei pysty muistamaan niistä kuin muutaman prosentin, joten yrityksille on tärkeämpää yksilöidyt mainokset. Kuitenkin yksilöidyn mainonnankin on oltava hienovaraista ja ei liian tungettelevaa.

Kirja oli mielenkiintoinen, mutta kirjassa käsiteltiin vain suuria yrityksiä. En siis itse saanut kirjasta muuta hyötyä, kuin lisää tietoa suurten yritysten keksimistä mainostamisen keinoista, tällä tarkoitan, ettei kirja antanut minulle juurikaan ideoita esimerkiksi projektien mainostamiseen tai jälkimarkkinointiin.

 

Karjaluoto, H. 2010. Digitaalinen markkinointiviestintä. 1. Jyväskylä: WSOY.

Digitaalinen markkinointiviestintä

Esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys- ja kuluttajamarkkinointiin.

Kirjoittaja: Heikki Karjaluoto
Docendo 2010
Kirjapisteet: 2

Markkinoinnin muodot ovat liikkuneet perinteisestä markkinoinnista digitaaliseen markkinointiin. Muotoja tulisi kuitenkin ajatella enemmänkin yhtenä markkinoinnin kokonaisuutena, sillä digitaalisen markkinoinnin osuus on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Näin ollen on vaikea puhua markkinoinnista ilman, että siinä viitattaisiin digitaaliseen markkinointiin. Kirjassa pureuduttiin markkinointiviestintään ja käytiin läpi erilaisia onnistuneita käytäntöjä markkinointiviestinnän saralta. Esimerkit olivat hieman vanhentuneita, mutta niitä voi pyrkiä soveltamaan erilaisiin tarkoituksiin.