Digitaalinen markkinointiviestintä

Esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys- ja kuluttajamarkkinointiin.

Kirjoittaja: Heikki Karjaluoto
Docendo 2010
Kirjapisteet: 2

Markkinoinnin muodot ovat liikkuneet perinteisestä markkinoinnista digitaaliseen markkinointiin. Muotoja tulisi kuitenkin ajatella enemmänkin yhtenä markkinoinnin kokonaisuutena, sillä digitaalisen markkinoinnin osuus on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Näin ollen on vaikea puhua markkinoinnista ilman, että siinä viitattaisiin digitaaliseen markkinointiin. Kirjassa pureuduttiin markkinointiviestintään ja käytiin läpi erilaisia onnistuneita käytäntöjä markkinointiviestinnän saralta. Esimerkit olivat hieman vanhentuneita, mutta niitä voi pyrkiä soveltamaan erilaisiin tarkoituksiin.

Kirjassa esimerkiksi esiteltiin tutkimusta, jonka mukaan kuluttajat eivät koe internetin selaamista mieluisaksi matkapuhelimella. Kuluttajat halusivat vastaanottaa mainontaa enemmän tekstiviestein. Sähköposti kasvatti suosiotaan ja hiljalleen sähköpostin markkinointiviesteistä tuli äärimmäisen suosittuja. Sähköpostimarkkinointia on kuitenkin niin paljon, että sen tehokkuus on alkanut kärsiä. Perinteisistä mainoksista poiketen sähköpostiviesti on helppo personoida tilaajalle ja tilaaja on kuitenkin halunnut vastaanottaa markkinointia, jolloin suhtautuminen mainoksiin on jo valmiiksi positiivisempaa. Mainostulvasta johtuen sähköpostien laatu on noussut, sillä sisällön on oltava kiinnostavaa, jotta sitä jaksettaisiin lukea. Tehokkaat sähköpostit sisältävät myös alennuksia ja etuja.

Digitaalisten mainosten luominen ja jakaminen on äärimmäisen helppoa. Erilaiset algoritmit ja koneoppiminen mahdollistavat erittäin personoitujen mainosten näyttämisen. Personoiduista mainoksista hyötyvät sekä kuluttaja että yritys. Mainokset ovat kuluttajan mielenkiinnon kohteiden mukaisia, jolloin ne ärsyttävät vähemmän ja kuluttaja kiinnittää niihin enemmän huomiota. Yrityksen ei taas tarvitse maksaa turhista katsontakerroista, koska oikea kohdeyleisö saavutetaan algoritmien avulla. Kampanjan laajuus ja kohdeyleisö on rajattavissa, jolloin markkinoinnin tuloksellisuutta on helppo seurata. Digimarkkinoinnin tuloksia on huomattavasti helpomi tarkastella, kuin perinteisen radio-, tv- ja paperimainonnan.

Hakukoneoptimointi ja hakusanamarkkinointi ovat tärkeässä asemassa, kun lähes kaikilla yrityksillä on omat verkkosivut. Oman yrityksen tulee erottua muiden joukosta, jotta myynti kasvaa. Hakukoneoptimointiin kannattaa panostaa ja siihen on suositeltavaa kysyä ammattiapua, mikäli omat taidot eivät riitä. Teemme erikokoisille yrityksille hakukoneoptimointia, ja olemmekin päässeet hyviin tuloksiin. Hakusanamarkkinoinnissa yrityksen näkyvyydestä tiettyä sanaa hakiessa maksetaan. Tämä voi olla erittäin tuloksellista pienille yrityksille, jotka haluavat kasvattaa myyntiään ja saada näkyvyyttä. Hakusanamarkkinoinnissa maksetaan klikkausten perusteella.

Asiakaslähtöisyys on tärkeää kaikessa markkinoinnissa. Mikäli mainos on liian ärsyttävä ja toistuva, voi se johtaa asiakkaan menettämiseen. Toisaalta mikäli yritys ei näy missään, on vaikeaa luoda myyntiä. Maailman suurimmat yritykset markkinoivat jatkuvasti eri medioissa ja palveluissa. Suunnitelmallisuus ja asiakkaiden kuuntelu auttavat etenemisessä kohti parempaa asiakaskokemusta. Pienellä budjetilla on mahdollista luoda onnistuneita markkinointikampanjoita ja saavuttaa suurtakin näkyvyyttä. Asiakkaan kanssa kommunikointi esimerkiksi ennen tilausta, sen aikana ja jälkeen, auttaa pitämään ostajat aktiivisina ja uskollisina.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *