Digitaalinen markkinointiviestintä

Digitaalinen markkinointiviestintä. Heikki Karjaluoto. 2010

Luin kirjan Digitaalinen markkinointiviestintä, jonka on kirjoittanut Heikki Karjaluoto. Heikki Karjaluoto on suomalainen markkinoinnin professori, joka on valmistunut Jyväskylän yliopistosta vuonna 2002. Hän on saavuttanut tunnustusta opetustaidoistaan sekä mobiilimarkkinoinnin kyvyistään.
Kirja on loistava teos kaikille, kenellä on aikomusta ja mielenkiintoa verkkoympäristössä toimivaan markkinointiin. Kirja esittelee useita mainioita esimerkkejä, ja näyttää tilannekohtaisesti ratkaisuja ja toimintatapoja toivottujen tuloksien saamiseksi.
Itselleni kirja toimi mahtavana opuksena sen helppolukuisuuden ja mahtavien esimerkkien takia. Esimerkit tarjosivat tilanteita, joihin oli ajoittain mahdollista samaistua ja näkemään ratkaisut niiden esittämisen jälkeen lähestulkoon ilmiselvinä.
Kirja sopii kaikille yksilöille ja ryhmille, joilla on mielenkiintoa verkossa suoritettavaa markkinointia kohtaan.
Kirja valottaa tiettyjä asioita syvemmälle, jolloin saa helpommin selville syy ja seuraussuhteet verkkomarkkinointia suorittaessa.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *