Esiinny eduksesi

Luin kirjan Esiinny eduksesi – Convince your audience, Marjut Nieminen

Kirjan tarkoitus on vahvistaa jokaisen esiintymisestä ja puhumisestä kiinnostuneen taitoja. Kirja käsittelee esiintymisjännityksen kanssa toimimista, monikulttuurisen yleisön hallitsemista loogisella esiintymisellä ja esityksellä, kuinka selviytyä hankalista kysymyksistä ja varmistaa viestin välittyminen.

Itse olen erittäin kiinnostunut esillä olemisesta, keskustelusta ja esiintymisestä. Omalla kohdallani parhaimmiksi valinnoiksi kirjasta valitsin seuraavat:
Rehellisyys ja aitous ovat erittäin arvostettavia piirteitä kaikissa tilanteissa. Jos tilanne äityy hankalaksi, on parempi myöntää oma tietämättömyytensä, kuin alkaa kertoa suuntaa antavaa informaatiota.
Yleinen tietämys yleisöstä, sen kulttuurille ominaisista asioista sekä mielenkiinnon kohteista parantavat mahdollisuuksia täyttää paikalle saapuneen yleisön odotukset.
Kun haluat painottaa ja parantaa tiettyjen asioiden tärkeyttä, on hyvä tietää esiintymiskeinot. Kun haluat innostaa ja luoda rentoa ilmapiiriä, tulisi esiintyjän olla vähemmän jäykkä ja keskittyä erilaisiin äänenpainotteisiin. Kun halutaan tuoda esiin asian vakavuutta ja tärkeyttä, olisi hidas, rauhallinen ja matala äänenpaino paikallaan.

Suosittelen kirjaa kaikille, koska jokaiselle meistä todennäköisesti tulee vastaan tilanne, jolloin voisimme helpottaa esiintymispelkoamme esimerkiksi tietämällä ja ymmärtämällä rauhallisen puheen tärkeyden. Ennen kaikkea rauhallinen puhe rauhoittaa myös esiintyjää itseään, joka samanaikaisesti myös tekee esityksestä enemmän arvoa tuottavan.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *