Growth Hacker Marketing

Kirjailija: Ryan Holiday (2014)
Kirjapisteet: ?

Meidän on muutettava tapojamme joilla markkinoimme tuotteitamme.

Oman tuotteen muokkaaminen saadun palautteen kautta auttaa tuotetta muotoutumaan halutuksi ja se muodostaa tuotteelle räjähtävän reaktion. Tuotteen muokkaaminen kerran tai kaksi ei useasti riitä, vaan toimenpide toistetaan kunnes tuotteelle saadaan haluttu reaktio. Tätä kutsutaan nimellä Product market fit tai PMF. PMF on vastakohta massamarkkinoille, joka tähtää vain ”keskeyttämään” mahdollisimman montaa ihmistä esimerkiksi televisiomainosten kautta, välittämättä siitä, onko henkilö edes jollain tasolla kiinnostunut tuotteesta.

Kirjassa annettiin hyvä esimerkki Instagramista. Instagram oli ennen Burbn-niminen sovellus. Sovellus oli sosiaalinen media lähialueellesi, jonka pääidea oli vuorovaikutus paikallisten paikkojen, kahviloiden ja kauppojen kanssa. Burbninssa oli vaihtoehtona kuvien lisääminen itsestään ja paikoista joissa käy. Yritys huomasi ihmisten suuren kiinnostuksen kuvien lisäämiseen ja filttereihin. Burbn otti palautteen vastaan ja muokkasi tuotettaan uudelleenbrändäyksellä Instagramiksi, joka keskittyi vain kuvien lisäämiseen ja filttereihin. Burbnin rahoitus oli 500 tuhatta ennen uudelleenbrändäystä. Kaksi vuotta myöhemmin omistajat myivät Instagramin Facebookille miljardilla dollarilla.

Tuotteen saapuessa markkinoille, sen ei tarvitse heti olla kaikkein paras ja mullistavin vaan MVP eli Minimal viable product. Tarkoitus on aloittaa tuotteen perusasioista, tämän jälkeen kuunnella asiakkaiden palautetta ja lopuksi muokata tuotetta heidän haluamaan suuntaan. Sykliä kierretään jatkuvasti ja tuote muuttuu asiakkaiden mieleiseksi ja halutuksi.

Paras tapa tuotteen markkinointiin on growth hack. Vanhanaikaiset tv ja bannerimainokset sivutetaan paljon. Uusia tehokkaampia, halvempia ja huomiota herättävämpiä tapoja voi keksiä. Hyvä esimerkki on Hotmail.

Hotmail mainosti paljon mainostauluilla ja televisiossa. Mainostaminen tuli kalliiksi suhteessa uusiin käyttäjiin. Hotmailin ratkaisu oli lisätä seuraava teksti jokaisen kirjoitetun sähköpostin loppuun:

P.S. I love you
 Get free email at hotmail.com

Viesti herätti vastaanottajissa ihmetystä ja kiinnostusta, palvelun ilmaisuus tuli samalla ilmi viestissä. Markkinointitapa oli lähes täysin ilmainen ja tuotti selviä tuloksia. Nykyään Apple hyödyntää samaa taktiikkaa ”Sent from my iPhone”.

Tuotteen ei tarvitse olla heti täydellinen, vain sellainen, että palautteen näkee selvästi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *