How to talk to anybody, anytime, anywhere

How to talk to anybody, anytime, anywhere
Chris Widener

 

Chris Widener on yhdysvaltalainen kirjailija ja puhuja, jonka teos ”How to talk to anybody, anytime, anywhere” käsittelee puhumisen ja keskustelemisen jaloa taitoa.

Monesti ihmisillä on taipumusta pelätä keskustelua tuntemattomien kanssa. Omat odotukset ja toiveet keskusteluista ovat hyvän kuvan antaminen itsestään, sekä ihailtavan kuvan välittäminen keskustelukumppanille.  Jos kokemattomalle henkilölle tulee eteen tilanne, missä hänen on tehtävänä puhua entuudestaan tuntemattomalle, suurelle yleisölle, on edeltävänä iltana erittäin todennäköistä, että puhuja pyörii sängyssä rauhattomana, demonisoiden pahinta mahdollista skenaariota, kuten housujen unohtamista kotiin, ja sen tajuaminen vasta lavalla.

Teoksessa käydään läpi keinoja ja asioita, jotka omaksumalla kykenee keskustelemaan kenen kanssa tahansa – missä tahansa. Kolme kohtaa sisällään pitävä toimintaohje kuuluu kutakuinkin näin: Kysy kysymyksiä, löydä yhteistä välillenne sekä jatka niiden suuntaan. Ihmisten ei tarvitse olla kiinnostavia, jotta voisivat keskustella muiden kanssa, riittää kun olet kiinnostunut. Ihmisillä on luontainen tarve saada kertoa itsestään muille, ja nauttivat siitä suuresti, kun joku kiinnostuu tarinastaan. Tilanteesta riippuen, tulee käyttää omaa arviointikykyään sopivien kysymysten valitsemiselle. Kun olet löytänyt teitä yhdistävän tekijän tai asian, jatka kysymysten kysymistä. Tämä saa todennäköisesti aikaan keskustelua käytävän ihmisen kanssa tilanteen, jolloin häntä kiinnostaa sinun näkemyksesi tai kokemuksesi asiasta. Tällöin saadaan aikaan dialogia, joka saa kummankin keskustelussa mukana olevan henkilön vastaanottavaksi, jolloin syntyy tilanne, missä on suotuisaa rakentaa luottamusta keskustelussa olevien välille. Tämänkaltaisessa tilanteessa on kultaa, jos pystyt tuomaan esiin jonkin neuvon tai faktan, jonka avulla saat keskustelukumppanisi ajattelemaan käytyä keskustelua vielä myöhemminkin.
Olen tiedostamattani käyttänyt näitä keinoja jo pitemmän aikaa, joten ne eivät juurikaan ole uutta tietoa. Haluan silti kehittää vuorovaikutus- sekä keskustelutaitojani kohti päämäärää, missä en enää pelkäisi ja turhaan demonisoisi tilannetta etukäteen. Jännittäessäni alan helposti puhumaan nopeasti ja epäselvästi, ja alan hengittämään niin kevyesti, että se alkaa haitata esiintymistä.

Aidosti uteliaalla, sekä ihmisistä kiinnostuneella henkilöllä tämänkaltainen käytös tulee luonnostaan, mutta sitä pystyy silti jatkojalostamaan. Puhumisen taitajaksi ei synny ketään, vaan se on taito, joka muovautuu ja kehittyy läpi elämän. Äänikirjassa mainittiin myös henkilöiden nimien painaminen mieleen heti, sekä painotettiin käyttämään sitä sopivissa tilanteissa. Itse olen tästä eri mieltä, ja koen tilanteen epämieluisaksi, jos tuntematon henkilö kutsuu minua etunimelläni jo ensimmäisellä tapaamisella.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *