Idiootit ympärilläni

Idiootit ympärilläni, Thomas Erikson

Kirja herättelee ennen kaikkea pohtimaan omaa käyttäytymistä. Kirja avaa lukijalleen pohdittavaksi mm. seuraavia kysymyksiä: Miten minä toimin, miksi toimin niin ja havainnoida positiiviset tavat yhdessä negatiivisten kanssa, sekä jatkojalostamaan niitä kohti parempaa vuorovaikutusta. Yksilön ymmärtäessä toimintaansa, on hänen helpompi ymmärtää muiden esimerkiksi tiimijäsenten toimia.

Kirjassa käytetään myös meille tutuiksi tulleita värejä kuvaamaan tietynlaisia ihmistyyppejä.

Sininen: Perfektionisti, looginen, suunnitteleva, ehkä jopa hieman etäinen tarkkailija
Punainen: Aikaansaava, tarmokas, malttamaton ja kilpailunhaluinen
Vihreä: Hillitty, suorittava, kärsivällinen ja ystävällinen
Keltainen: Spontaani, ulospäin suuntautuva, verbaalinen ja huomionhakuinen

Jokainen tiimi koostuu useasta eri väristä, ja kaikilla heillä on paikkansa tiimissä. Lukiessani pystyin samaistumaan osittain vihreään sekä siniseen, vaikka jotkin piirteet eivät mielestäni olleetkaan aivan kohdallaan.
Eniten kirjasta jäi mieleen, kuinka loppujenlopuksi todetaan meillä itsellämme olevan sanavaltaa siihen, kuinka toiset ihmiset käsittelevät ja jäsentävät viestimme merkitykset. Voimme vaikuttaa sen mahdolliseen suuntaan, mutta lopuksi yksilöiden omat vaikuttavat tekijät tekevät sen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *