Innosta onnistumaan yhdessä, Maarit Tiililä

Mistä innostus syntyy?

Miten minä johtajana innostun?

Miten innostukseni vaikuttaa muihin?

Miten luon tilaa innostua?

Miten organisaation rakenteet tukevat innostumista?

Mikä innostumista estää?

 

 

Omat kokemukseni innostumisesta ja motivaatiosta projektia kohden tarvitsivat juuri tuon kirjan. Minulla itselläni karkasi innostuneisuus projektia kohden, joka vaikeutti projektin etenemistä. Tein asiat vasta silloin kuin tiimiläiseni muistutti minua. Huomasin vasta jälkeenpäin, että miten saan itseni innostumaan projektiin ja tekemiseen.

Kirjan avulla sain hyviä ideoita, joita otin heti käytäntöön, mm. perehtyminen projektiin ja olemalla läsnä palavereissa. Palaverit pidettiin todella harvoin ja suurimmasta osasta puhelimen kautta, joka alensi motivaatiota paljon. Olen itse huomannut, että kun tiimin kesken palaveerataan paikan päällä tulee keksittyä uusia ideoita ja erilaisia asioita mitä ei yksin tule ajateltu.

 

Kirjassa oli todella hyviä ideoita, miten motivoituu ja innostuu omasta työstään. Kirjassa oli myös hyvä kohta mikä jäi mieleen, johtajan innostus tarttuu. Olen itse miettinyt että ottaisin seuraavan projektin itselleni ja olisin siinä ”johtajana”, johon vien käytäntöön juuri tuon lauseen.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *