Jokainen Tarvitsee Mentorin

Vesa Ristikangas, David Clutterbuck, Jarmo Manner – Kauppakamari, 2014

 

Kognitiivinen oppipoikamalli painottuu yksisuuntaiseen oppimiseen. Harjoitteen mestari tekee työtään ja toinen katsoo sivusta, tehden saman perässä. Tavoitteena, että jonakin päivänä oppipojasta tulisi mestari. Teos ’Jokaine tarvitsee mentorin’ tuo hyvin esille kaksisuuntaisen oppimismallin hyödyn. Mentorisuhteessa kokeneempi asiantuntijan – mentorin – sekä mentoroitavan – aktorin – välillä kulkee niin sanottua hiljaista tietoa. Molemmat ravitsevat toisiaan ja oppivat lisää uusia asioita yhdessä.

Mentorisuhteet ovat vieras käsite nykymaailamassa. Usein vanha työntekijä näkee uuden uhkana omalle asemalleen, vaikka tämän kaltainen tilanne olisi kaunis mahdollisuus mentorisuhteelle. Työmarkkinoille juuri valmistunut voisi tuoda päivittynyttä tietoa vanhemmalle työntekijälle sekä vanha neuvoa alan saloja uudelle. Tämä toisi varmasit kilpailuetua monelle eri yritykselle.

Jotta mentorisuhteesta saisivat kaikki mahdollisimman paljon irti, ihmiskemiat on otettava huomioon. Mentorin on asiantuntijaroolissaan täytettävä pätevyyskriteerit. Tämän on mm. oltava sujut itsensä kanssa, olla halukas oppimaan uutta ja ymmärtää alan salat syvällisesti. Myös aktorin on oltava henkisesti valmis suhteeseen. Epäkypsä ote oppimiseen sekä malttamattomuus voivat luoda kitkaa mentorisuhteessa täten vähentäen kyseisen suhteen pontentiaalisia hyötyjä.

Mentorisuhteessa on hyvä luoda yhteiset pelisäännöt sen toimivuuden parantamisen kannalta. Niin kuin liiketoiminnanssa tavoitteiden asettaminen ja toimintamallien laatiminen hyödyntää kaikkia osapuolia. Tulevaisuudessa olisi hieno nähdä mentorisuhteiden yleistyminen, sillä yhdessä kasvamisella ja oppimisella ei ole koskaan ollut huonoja vaikutuksia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *