Kaswu, Opettaminen on myymistä, myyminen opettamista

Mikko Ojasen kirjoittama kirja kertoo myymisen ja opettamisen suhteesta toisiinsa. Kuten myös myynnissä niin myös opettamisessakin korostuu yhteisen ymmärryksen löytäminen. Kirja käyttää yhteisen ymmärryksen löytämisessä yksinkertaista metodia. Yhteinen ymmärrys siis saavutetaan ymmärtämällä toisia ihmisiä. Toisin sanoen pidän kirjan opetuksena sitä, että opettaminen on eräänlaista myymistä, ja opettamine. on taas eräänlaista myymistä. Eli kun oppimiseen edellyttämiin tavoitteisiin ollaan päästy, ollaan niin sanotusti saavutettu yhteisiä päämääriä. Kirjassa käsitellään kaiken asteisia ihmissuhteista niin esimiehistä kuin myös ihan normaalista työntekijästä.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *