Kehittyvä kirjanpitotaito

Kirjailija

Soile Tomperi

 

Kirja on jatkoa Käytönnön kirjanpito teokselle. Tässä kirjassa tarkastellaan suunnitelman mukaisia poistoja, osatuloutusta, pysyvien vastaavien arvonkorotuksia, varauksia, rahoitustoimeen liittyviä kirjauksia ja muita kirjanpidon erityiskysymyksiä. Kirjassa on tehtäviä myös osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kirjanpidosta. Lisäksi harjoitellaan arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä sekä rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen laatimista. Kirjan tehtävät liittyvät Kehittyvä kirjanpitotaito -kirjaan. Kirjat syventävät kirjanpidon perustaitoja, ja ne on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen ja kauppaoppilaitosten taloushallinnon suuntautumisopintoihin sekä aikuiskoulutukseen.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *