Kiitorata

Kiitorata – Lauri Järvilehto

 

Nykypäivän yritysmaailmassa uutena trendikkäänä mallina toimii startup-yritykset. Startup yrityksillä pääsääntöisesti on tarkoitus lyödä läpi ulkopuolisella rahoituksella, sekä nopealla aikavälillä, hyödyntäen idean kehittäjän omakohtaista kokemusta jonkun asian ratkaisemiseksi. Innovatiivisen idean tulee onnistuneen startup-yrityksen kannalta olla ratkaisu, jonka kehittäjä on keksinyt ratkaistakseen nykyisen toimintatavan tai tuotteen heikkouden.
Startup-yritykselle ominaista on räjähdysmäinen kasvu, sillä markkinoille tuodaan yleensä valmis tuote, jonka kehitystyö on tehty jo ennen yrityksen kasaamista. Valmiille tuotteelle on yleensä olennaista sen pilke silmäkulmassa tehdyt ratkaisut, jotka lapsenmielisen uteliaisuuden kautta on havaittu kannattaviksi, sekä joista useammat henkilöt voisivat mahdollisesti hyötyä.
Startup-yritysten elinkaarta kirjailija kuvaa sanalla kiitorata. Tällä haetaan havainnollistavaa kuvausta yritysten elinkaarelle, joka yleensä kestää sen aikaa, kuin ulkopuolisilta hankitut rahavarannot kestävät. Ennen rahoituksen – tässä tapauksessa kiitoradan loppua, lentokoneen tulee tehdä jyrkkä nousu, jotta lentomatka kantaisi määränpäähän asti, sekä sopivalla lentokorkeudella. Liian matalalla lentäminen aiheuttaa ahdinkoa, kuten jokainen lentokoneessa matkustanut saattaa kuvitella.
Jokaisen startup yrityksen menestystarina lähtee liikkeelle optimaalisen tiimin kasaamisesta. Sen lähestulkoon kaikenkattava, erilaisilla vahvuuksilla varustettujen henkilöiden yhteispanos mahdollistaa esimerkiksi tarpeeksi kattavan markkinoinnin, tai johtamisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Markkinoinnin tärkeys kirjaa kuunnellessani kiinnosti kovasti. Markkinoidessa tuotteen ympärille kerätty hype on erittäin kriittinen, nostava tekijä myyntituloksen saavuttamisen kannalta. Sen tuominen kohdennetuille asiakasryhmille tietoisuuteen on avainasemassa myynnin räjähdysmäisen kasvun saamiseksi. Markkinoidessa tulee välttää väärien mielikuvien välittämistä potentiaaliselle ostajakunnalle, jolloin markkinointi ampuisi itseään ja tuotteen tietoisuuteen saattamista jalkaan.

Rahoituksen kerääminen startup-yrityksissä tapahtuu yleensä sijoittajien kautta. Sijoittajat saavat kiinnittämälleen rahasummalle potentiaalisen mahdollisuuden räjähdysmäisen kasvun käytännössä tekemättä mitään, muuta kuin käyttämällä aikansa yrittäjän esittämisen kuunteluun. Tavanomaista tämänkaltaisissa tilanteissa on, että ennalta sovittuun tapahtumaan osallistuu useita startup-yrittäjiä sekä kehittäjiä, joiden pitchaus-tyylisten myyntipuheiden perusteella sijoittaja tekee päätöksensä kannattavuudesta, ja lähestyy yrittäjää tarkempien sopimuskuvioiden merkeissä. Tämä on myös startup-yrittäjille kannattavampi lainamuoto, sillä tällöin ei riskinä ole henkilökohtaiset varannot. Lainan hakeminen pankista ei ole kannattavaa startup-yritykselle, sillä riskit menestymisen kannalta ovat niin suuret. Pahimmassa tapauksessa lainasumman hakeminen pankista pakottaisi tekemään toimintasuunnitelmat pitkälle aikavälille, sekä suunnittelemaan sen rahan kokonaismäärän mukaisesti.

 

Kirja on mainio valotus startup-yritysten mallille, sen vauhdikkaalle elinkaarelle sekä sen elintärkeille osa-alueille. En itse näe itselleni mahdollisuutta startup-yrittäjäksi tällä hetkellä, mutta sen saavuttama jalansija yritysmaailmassa on pakko noteerata.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *