Mikä on kanban?

Kirja: Kanban Roadmap – How To Get Started In 5 Steps
Kirjailija: Chris Hefley
Kirjapisteet:

Kanban on projektityökalu. Kanbanin tarkoitus on tuoda rakenne projektiisi, helpottaa ja nopeuttaa työtehtäviesi valmistumista.

Kanbanissa jaat projektisi työtehtävät tekemättä, tehdään ja tehty kohtiin ja lisäät ne kanbanille, esimerkiksi post-it-lapuille. Kanbanin on tarkoitus luoda rakenne projektityöskentelylle. Visuaalista kanbania on helppo seurata, omat työtehtävät on helppo muistaa ja samalla tietää, missä muu tiimi menee.

Kanbanissa on tärkeää keskittyä varsinkin tehdään-kohtaan. Tässä kohdassa sinun on pystyttävä tunnistamaan pullonkaulat ja blockit. Tällä tarkoitan lappuja, jotka eivät millään siirry tehdyiksi. Tässä sinua auttaa work in progress-raja eli WIP-raja. Rajalla rajoitetaan tehdään-kohdassa olevaa työn määrää. Annat siis maksimimäärän lapuille mitä saa olla tehdään-kohdassa. Pullonkaulat ja hidasteet on helpompi havaita, kun et saa lisätä tehdään-kohtaan uusia tehtäviä rajattomasti. Pullonkaulojen ja hidasteiden esilletuonti herättää keskustelua ja ”pakottaa” tiimin ratkaisemaan ongelman, jotta hidasteen tilalle saa siirtää uuden tehtävän. Samalla avun tarjoaminen helpottuu, kun tiedät minkä asioiden kanssa tiimiläisilläsi on ongelmia.

Kanban on hyödyllinen, mutta haastava työkalu. Työkalun käyttöönotto vaatii enemmän harjoittelua kuin odotat. Jokaisen tiimin jäsenen on opittava käyttämään työkalua aktiivisesti, jotta hyödyn saa irti.

Seuraava haaste on nähdä kanban yhtenä isona kokonaisuutena, ei vain listana omista työtehtävistäsi. Flow tarkoittaa post-it-lappujen liikettä tekemättä-osasta tehty-osaan. Projektin flown seuraaminen on tärkeää, koska siihen keskittymällä työskentely kehittyy. Voinko auttaa kaveria pullonkaulan poistamisessa? Pitäisikö WIP-rajaa nostaa tai laskea, jotta enemmän tehtäviä saadaan valmiiksi? Hyviin informoituihin päätöksiin päätyminen vaatii harjoittelua ja eri ratkaisujen kokeilua.

Kanban voi olla virtuaalinen tai fyysinen.

Virtuaalinen:
+ aina mukana
+nopea tarkistaa
+ Ei tarvitse tusseja/Post-it-lappuja
+ / – Liian helppo päivittää, liikaa sisältöä. Tärkeimmät asiat jää pimentoon.
– Ei näkyvissä kokoajan
– Vähemmän keskustelua
– Unohtuu helpommin
Fyysinen:

+ Näkyvillä kokoajan
+ Helpompi oppia
+ Herättää enemmän keskustelua
+ Värikkäämpi = jää paremmin mieleen.
– Ei aina mukana
– tarvikkeet
– Vaikeampi laajentaa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *