Mindful Work

David Gelles
2015, Profilebooks
”How Meditation Is Changing Business From The Inside Out”
Maailman rytmi kiihtyy. Uutisissa ei näytetä mitään hyvää. Ilmasto lämpenee. Poliittinen ilmapiiri on jäätävä. Sotia puhkee kukkaan kuin rikkaruoho. Laskut on maksettava. Deadlinet paukkuu.
Sen suurempaa tutkimusta ei tarvita todetakseen, että tänä päivänä ihminen on erittäin stressaantunut. Vastuu painaa ja tehtävälista ei tunnu loppuvan ikinä. Joskus on vain hyvä pysähtyä. Olla itsekäs ja ottaa oma aika. Elää hidasta elämää.
Nykypäivän trendiksi nousseella mindfulnessilla, eli tietoisuustaidolla tarkoitetaan tietoista läsnäoloa hetkessä. Sisäisten ja ulkoisten tuntemusten tutkiskelua sekä avoimesti antautumista kaikelle sille, mitä kokee juuri nyt. Tietoisuustaito juontaa juurensa buddhalaisesta filosofiasta, mutta se ei sisällä henkisiä tai uskonnolisia piirteitä. Meditaatio on haastavaa eikä siten ole pelkästään rentoutumisharjoite. Se vaatii pitkäjänteistä harjoittelua ja itsekuria.
Pitkään meditaatiota harjoittaneet ihmiset kokevat elävänsä enemmän hallittua elämää. Heillä on käytössään työkalu, jolla he kykenevät vähentämään ulkoisten kuin myös sisäisten paineiden aiheuttamaa stressiä. Mieli on suoraan kytköksissä ihmisen terveyteen. Tämä on tullut ilmi tutkimuksissa, joissa osalle sairastaville potilaista määrättiin lääkitysten lisäksi meditaatioharjoitteitta. Verrattuna muihin potilaisiin, meditoivat paranivat nopeammin.
Mindful Work -teoksessa pohdittiin mediataation tuomia hyötyjä työpaikoilla. Monet trendikkäät yritykset kuten Facebook ja Google ovat sisäistäneet mindfulness-ohjelmia kiinteäksi osaksi toimintaansa. Näiden ohjelmien tavoitteena on parantaa työhyvinvointia, lisätä sitoutuneisuutta ja viihtyvyyttä sekä kasvattaa tuloksia. Kun yksilö voi hyvin, koko yhteisö voi hyvin.
Monilla yrityksillä on työhyvinvoinnin kannalta parantamisen varaa. Tämän huomaa yleisestä ilmapiiristä työmarkkinoilla. Burnout eli loppunkuluminen tuntuu olevan luontainen osa työelämänkaarta sekä työpsykologilla käymisestä on tullut yleinen normi. Ihmisestä puristetaan kaikki hyöty irti ajattelematta sen pidemmälle. Kiinnittämällä huomiota yksilön tarpeisiin sekä antamalla työkalut niiden täydentämiseen on ratkaisu monelle ongelmalle. Investoimalla työhyvinvointiin tänään voi säästää pidemmän tähtäimen kuluilta.
Tulevaisuudesa olisi hienoa nähdä yritysten ottavan mallia kyseisen trendin edelläkävijöistä. Tietoisuustaidon hyödyistä ei voi lähetä kiistelemään, niistä ollen konkreettisia todisteita. Meditaatio ei ole tarkoitettu vain hipeille ja hihhuleille, vaan kaikille. Se antaa mahdollisuuden inhimillisyyteen tässä hektisessä maailmassa. Sen ei tarvitse olla aikaa vievää maassa istumista, vaan itselleen hetken suomista. Omiin tarpeisiin keskittymistä sekä syvään henkeen ottamista.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *