Onnistu projektissa – Sami Kettunen

Kirja on erittäin hyvä työkalu projektipäällikölle tai yrittäjälle. Kettunen selvittää kirjassa selkeästi projektien kulun, ja mitä pitäisi ottaa huomioon projektin eri vaiheissa.

Kirjassa projektin eri vaiheet ollaan jaoteltu karkeasti viiteen eri kohtaan:

1. Projektin tarpeen tunnistaminen

2. Projektin määrittely

3. Projektin suunnittelu

4. Projektin toteutus

5. Projektin päättäminen

Jokaista kohtaa käydään kirjassa yksityiskohtaisesti läpi.

Itselleni kirjassa kolahti eritoten luku, jossa käsiteltiin projektipäällikön tehtäviä ja roolia. Projektipäällikön tehtävä ei välttämättä ole aina helppoa, ja luvussa kerrotaan, millainen hyvä projektipäällikkö on, miten vetää projektiryhmää, miten hoitaa asiakassuhteet, miten karttaa työuupumusta ja lopuksi projektipäällikön ”kymmenen käskyä”. Nämä kymmenen kohtaa selvittää tärkeimmät asiat projektin onnistumisen kannalta. Ehdottomasti otan käytäntöön!

Toinen kolahdus kirjassa oli projektisopimusten laatiminen – kohta. Jokaisessa projektissa tulee laatia projektisopimus. Selkeä sopimus auttaa riitatilanteessa selvittelyä. Vaikka projektisopimuksen teko ja siihen laadittavat kohdat kuulostavat itsestäänselvyyksiltä, Kettunen on laatinut selkeän listan joita projektisopimuksissa tulisi ottaa huomioon. Varsinkin aloittavalle yrittäjälle/projektipäällikölle tämä lista on loistava aputyökalu projektisopimusta laatiessa. Itselle esimerkiksi ei tulisi mieleen laatia sopimukseen kohtaa ”miten toimitaan ylivoimaisissa estetilanteissa (sota, konkurssi, tulipalo)” taikka ”rekrytointi kielto osapuolten välillä”. Ehdottomasti käytän listaa apuna, jos joskus laadin projektisopumusta.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *