Palautemestari

Kirjailijat: Markku Silvennoinen, Anna-Mari Tilli (2017)
Kirjapisteet: ?

Palautteen antaminen  ja sen vastaanottaminen on hankalaa. Työelämässä ja projekteissa palautteen saaminen nähdään usein negatiivisena asiana, palautetta saadaan silloin, kun jotain on tehty väärin. Palautteen saaminen pitää ryhmässä saada positiiviseen valoon. Palaute auttaa työntekijöitä kehittymään ja positiivinen palaute toimii voimavarana tehtävien etenemiselle. Työtä on mukava tehdä, kun onnistumisetkin huomioidaan. Positiivista palautetta on siksi tärkeää antaa mahdollisimman usein. Paras aika positiiviselle palautteelle on mahdollisimman nopeasti onnistumisen jälkeen kasvokkain. Palaute kannattaa antaa kasvokkain, koska viestit ja sähköpostit voivat muuttaa palautteen saajan käsitystä palautteesta. Kasvokkain annettu palaute tuntuu henkilökohtaiselta ja tarkoitukselliselta.

Toimimme näin esimerkiksi Salo Gaming Expon jälkeen. Kokoonnuimme yhteen ja kävimme yhdessä läpi tapahtuman onnistumisia ja epäonnistumisia. Oli mukava saada positiivista palautetta turnauksien onnistumisesta ja samalla saada muistutuksen asioihin, jotka on otettava ensikerralla paremmin huomioon. Tapahtuman jälkeen kaikilla oli onnistunut ja positiivinen olo, vaikka parannettavaa ensivuoteen löydettiin reilusti. Taitava palaute keskittyy siihen, mitä toivotaan lisää.

Palautteen suurin haaste on sen vastaanottaminen. Palautteen antajan pitää muistaa, että palautteen saajan aikaisemmat kokemukset, aseenteet, odotukset, sekä kuva itsestään ja oma itsetunto ohjaavat palautteen saamista ja kaikki reagoivat palautteeseen erilaisella tavalla. Palautetta antaessa ei ole yhtä oikeaa tapaa vaan palautetta on opittava antamaan tapauskohtaisesti.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *