Projektihallinnan kansainvälinen PMAF Foundation- sertifikaatti

Huomasin Turun AMKn Messi- palvelusta ilmoituksen mahdollisuudesta suorittaa projektihallinnan kansainvälinen PMAF Foundation- sertifikaatti. Selvittelin sertifikaatista hieman lisätietoja, sillä halusin tietää sertifikaatin sisällöstä enemmän ennen ilmoittautumista kokeeseen. Kyseessä on kansainvälisesti arvostettu sertifikaatti, joka osoittaa taitoja projektihallinnasta. ”Sertifioituja projektiammattilaisia on Suomessa jo yli 4 000 ja maailmanlaajuisesti lähes 300 000.” Sertifikaatti on kansainvälinen, ja kehitetty nyt myös vastaamaan hyvin opiskelijoiden tarpeisiin tasolla D.

Päätin ilmoittautua kokeeseen ja ottaa haasteen vastaan. Pientä apua olen saanut BisnesAkatemiassa toimimisesta, mutta halusin valmistautua kokeeseen hyvin, ja luin erilaista kirjallisuutta projektihallintaan liittyen tukemaan opintojani. Lisää sertifikaatista voi lukea esimerkiksi Projektiyhdistys ry:n sivuilta.

Mihin projektitaitoja tarvitaan?

Työpaikoilla tehdään paljon erilaisia projekteja, kuten myös nykyaikaisissa oppilaitoksissa. Projektityöskentely on meille arkipäivää BisnesAkatemiassa, Osuuskunta Visioonassa. Joillain aloilla työskentely pyörii pitkälti projektien ympärillä, joten projektitaidot ovat avainasemassa työntekijöiden osaamisessa. Vaikka projekteja tehdään paljon työpaikoilla, se ei tarkoita, että ne olisivat onnistuneita. Projektin onnistumista voidaan edesauttaa ammattitaitoisilla, kokeneilla projektiammattilaisilla. Epäonnistunut projekti voi tulla yritykselle hyvinkin kalliiksi. Toimivalla projektinhallinnalla voidaan tuottaa kannattavia, onnistuneita projekteja toimialasta riippumatta.

Olen huomannut, että projekteissa toimiminen vaatii erinomaista sopeutumiskykyä, kun projektitiimit vaihtuvat ja jäsenet eivät olekaan samoja. Sopeutumiskyky on hyvä taito hallita yleisestikin elämässä. Mikäli sopeutuminen on hankalaa tai projektin aikana syntyy erilaisia kriisejä, projektihallintataidot nousevat täysin omaan arvoonsa. Riittävällä osaamisella projektin onnistuminen on vielä pelastettavissa. Koen, että opiskelemalla tiimissä olen pystynyt kehittämään osaamistani jatkuvasti muiden kannustamana.

Sertifioitua osaamista

Kävin suorittamassa kokeen tänään torstaina 16.5.2019. Läpäisin kokeen ja sertifikaattini projektihallinnan osaamisesta kansainvälisellä tasolla postitetaan minulle lähiviikkojen aikana. Olen äärimmäisen innoissani sertifikaatin suorittamisesta, sillä pystyn nyt osoittamaan entistä paremmin osaamistani projektityöskentelyssä. Koulu myöntää sertifikaatin suorittamisesta myös kolme opintopistettä, joten sain samalla hieman opintoja eteenpäin. Suorituksen tuloksista kävi ilmi, että menestyin korostetusti tiimityöskentelyyn ja johtamiseen liittyvissä osioissa. Kehitettävää löytyy vielä etenkin taloudenhallinnan parista. Opiskelut BisnesAkatemiassa ovat tuoneet tiimityöskentelyyn valtavaa tukea, sillä olen ennen ollut hieman enemmän yksilöpelaaja, kuin tiimipelaaja. Tällä hetkellä koen, että hallitsen kummankin tavan työskennellä ja pystyn sopeutumaan monenlaisiin projektiympäristöihin. Ensi syksynä lähden testaamaan projektitaitojani ja sopeutumiskykyäni Nankain yliopistoon Kiinaan, jossa tulen varmasti kohtaamaan monenlaisia haasteita.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *