Puhevalta – Kuinka kuulijat vakuutetaan

Luin kirjan Puhevalta – Kuinka kuulijat vakuutetaan, Juhana Torkki

Kirja käsittelee pääsääntöisesti keinoja, joita puhuja voi käyttää vaikuttaakseen kuulijansa. Kirja tarjoaa innostavia, konkreettisia tiedonjyviä yhdessä hyvien ja huonojen esimerkkien kanssa kuinka puheiden pitäminen tulisi tehdä.

Itse olen aina pitänyt puheita hieman samankaltaisena kuin esityksien pitäminen: tiedon jakamisena, ja jättänyt tunteisiin vetoamisen ja asenteisiin vaikuttamisen paljon vähemmälle. Kirja kääntää tämän täysin päälaelleen. Ennen kaikkea hyvä puhe saa puhujan tunteen ja asenteen aiheeseen liittyen välittymään myös kuulijalle.
Puheessa on oltava päämäärä: sen ymmärtämisen helpottamiseksi puhujan tulisi etukäteen miettiä toivottuja ajatuksia, joita kuulijalla voisi herätä puheesi jälkeen, sekä pyrkiä siihen.
Myös kohdeyleisösi tunteminen etukäteen vaikuttaa puheesi rakenteen luomiseen, samaa puhetta ei voi esittää kahdesti eri yleisölle, sekä odottaa samanlaisia lopputuloksia.

Tärkein, ja ehkä myös ilmiselvin asia minkä kirja kertoo lukijalleen, on että ketään ei synny puhujaksi. Se vaatii harjoittelua harjoittelun perään. Etukäteen harjoiteltu puhe helpottaa asioiden jäsentelyä ja siirtymistä eri alueisiin puheessa, mutta että se saataisiin toimimaan myös samalla välittämään puhujan tunteet, vaatii paljon käytännön harjoittelua.

Kirja on mainio opus kaikille, ketkä ovat edes hieman kiinnostuneita pitämään puheita yleisön edessä edes jossain vaiheessa. Selkeä kuva puheiden pitämisestä auttaa mielestäni myös tilanteissa, joissa ei puhuta yleisölle, vaan esimerkiksi tilanteissa, joissa on dialogia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *