Innosta onnistumaan yhdessä, Maarit Tiililä

Mistä innostus syntyy?

Miten minä johtajana innostun?

Miten innostukseni vaikuttaa muihin?

Miten luon tilaa innostua?

Miten organisaation rakenteet tukevat innostumista?

Mikä innostumista estää?

 

 

Omat kokemukseni innostumisesta ja motivaatiosta projektia kohden tarvitsivat juuri tuon kirjan. Minulla itselläni karkasi innostuneisuus projektia kohden, joka vaikeutti projektin etenemistä. Tein asiat vasta silloin kuin tiimiläiseni muistutti minua. Huomasin vasta jälkeenpäin, että miten saan itseni innostumaan projektiin ja tekemiseen.

Kirjan avulla sain hyviä ideoita, joita otin heti käytäntöön, mm. perehtyminen projektiin ja olemalla läsnä palavereissa. Palaverit pidettiin todella harvoin ja suurimmasta osasta puhelimen kautta, joka alensi motivaatiota paljon. Olen itse huomannut, että kun tiimin kesken palaveerataan paikan päällä tulee keksittyä uusia ideoita ja erilaisia asioita mitä ei yksin tule ajateltu.

 

Kirjassa oli todella hyviä ideoita, miten motivoituu ja innostuu omasta työstään. Kirjassa oli myös hyvä kohta mikä jäi mieleen, johtajan innostus tarttuu. Olen itse miettinyt että ottaisin seuraavan projektin itselleni ja olisin siinä ”johtajana”, johon vien käytäntöön juuri tuon lauseen.

 

Hiljaisuus melun ja kiireen keskellä, Erling Kagge

Kirjan ideana oli vastata kolmeen kysymykseen 33 vastauksella.

 

Mitä on hiljaisuus?

Missä sitä on?

Miksi se on tärkeämpää kuin koskaan?

 

Kirjan nimestä osaa jo heti kertoa, että mistä on oikeasti kyse. Kuitenkin kun kirjaa lukee, asia ei ole yhtä yksinkertainen kuin luuletkaan. Hiljaisuutta ja rauhaa on vaikea löytää, kaiken stressin ja kiireen keskellä. Jollet itse ole kokenut kiireellistä elämää, sinun on vaikea ymmärtää.

 

Kirjasta kerroin enemmän tiimiläisilleni, kirjalukupiirissä. Käytimme aikaa noin 2minuuttia hiljaisuutta, missä jokainen sai miettiä mitä kaikkea tekemistä heillä on ja mihin heidän oikeasti pitäisi keskittyä.

 

Kirjasta oppimisin kaikenlaista, teiltä varmaan kuulostaa todella normaalilta ja päivänselvältä mutta minulle ne olivat uutta.

 

Asiat, jotka oikeasti jäivät päähäni kirjasta, olivat mm. asia kerrallaan, kuulokkeiden käyttäminen ei auta siihen, että sulkeutuu muusta maailmasta vaan itse ajattelu. Asioitten on tapana hoituu.

 

 

 

Havahtuminen, De Mello Anthony

”Havahtuminen on kirja, jota lukiessaan saa havahtua useamman kerran. Anthony de Mellon tapa puhua ja kirjoittaa on yllätyksellinen.” – Veijo Koivula, Sanansaattaja

Havahtuminen on inspiroivimpia ja haastavimpia kirjoja aiheestaan pitkiin aikoihin, uskoakseni sekä mystikoille että rationalisteille, uskovaisille että ateisteille. Paras elämäntaito-opas aikoihin.” – Martti Mäkisalo, Helsingin Sanomat

”de Mellon opetukset eivät sisällä uhkaamista helvetillä eiväkä lupauksia ikuisesta orgasmista. de Mellon ote on suorasukainen, mutta lempeä.” – Jyrki Alenius, Kymen Sanomat

”Kyseessä eivät ole mitkään herätyspuheet vaan sarja reippaita sivalluksia pakoilevan, pöyhistelevän ja ihanteellisen ihmisen korville.” – Marja Kuparinen, Kirkko ja Kaupunki

 

 

Valmentajani suositteli kirjaa kovasti, ja minulla nousi mielenkiinto pelkästä nimestä.

Kirja on omanlaatuinen, erilainen. En itse ole aikaisemmin lukenut tuon tyylistä kirjaa. Kirja tosiaankin oli todella mielenkiintoinen ja opettavainen.

 

Kirjassa yritetään tuoda esille tärkeitä asioita, ilon ja hauskuuden kautta.

 

Minusta kiinnostavin oli ”halu ei ole tärkeysjärjestys”, siitä kerrottiin kuinka oikeasti asiat menee jos ajattelee vain haluamansa. Siinä menettäisi voimaa. Älkää pyrkikö niinkään paljon täyttämään halujanne kuin ymmärtämään niitä, nähkää ne oikeassa valossaan, nähkää minkä arvoisia ne ovat.

Jos vaellatte elämänne läpi noudattamatta tärkeysjärjestystä tekemättä kuitenkaan onnellisuuttanne sen toteuttamisesta riippuvaiseksi, olette hereillä.

Elämää, ei taistelua, Anna Kåver

Kevään aikana olen lukenut sellaisia kirjoja, jotka saavat minua positiivisemmaksi, motivoituneemmaksi ja iloisemmaksi.

Valmentajamme suositteli lukemaan sellaisia kirjoja, joista olemme kiinnostuneita ja minun ajatukseni oli tälle keväälle, että kirjat, jotka oikeasti haluan lukea ovat juuri tuollaisia kirjoja. Itsevarmuutta kehittäminen ja positiivisia ajatuksia tuominen.

 

Kirja kertoo siitä, miten elämästä nautitaan.

 

Olen itse huomannut, että en ole ikinä osannut nauttia koulusta, treeneistä, taikka projektissa. Johtuen siitä, että se on koulua! Kuitenkin kirjaa lukiessani, sain paljon positiivisia ajatuksia mieleen. Miten oikeasti nautin tästä lähtien koulusta ja oppimisesta. Mitä oikeasti kaikkea hyötyä saan treeneistä. Miten oikeasti koulu opettaa minua asioita, jotka ovat matikanlaskujen ulkopuolella.

 

Hyväksyminen elämänasenteena tarkoittaa, että ihminen päättää nähdä sekä sisäisen että ulkoisen todellisuutensa ja sietää sitä, pakenematta.

 

Arvon porukka, Jaakko Heinimäki

Kirja kertoo yhteisistä arvoista suomalaisessa kulttuurissa, siitä miten asiat tekee paremmin kun tietää arvoista.

Sana arvo voi tarkoittaa monta eri asiaa, mm. raha-arvo, ihmisarvo ja likiarvo.
Minä itse aloin pohtimaan miten haluaisin kirjan tietoa jakaa osuuskuntamme kesken, tai vaikka projektitiimin kanssa.

Se päämäärä mihin tiimi yhdessä haluaa päästä, helpottaa todella paljon tekemisessä.

Kun jokaisella on omat arvonsa työskentelemisessä, tulee olemaan vaikeaa.

 

Kevään aikana osuuskuntamme kesken on tullut selväksi mitkä arvot ovat tärkeitä, joka on helpottanut tiimiytymistä ja projektien tekeminen.

 

Kirja oli mielenkiintoinen ja sai minut pohtimaan paljon erilaisia asioita.

Viisi toimintahäiriötä tiimityössä

Kirja kertoo tarinanomaisesti Yhdysvaltalaisesta teknologiayrityksestä DecisionTechistä, jolla on paperilla täydet valmiudet olla alansa ykkösfirma. DecisionTechiin palkataan uusi toimitusjohtaja eheyttämään yrityksen yskivää johtoporrasta, mutta alalla täysin kokematon, trendikkääseen nousuyritykseen vasta palkattu old school-jakkupukujohtaja ei saa ”puutteellisen” CV:nsä ja ulkoisen olemuksensa takia täysin epäluulotonta vastaanottoa. Uusi johtaja kuitenkin tiesi, ettei perusteelliset IT-taidot tekisi hänestä toimitusjohtajana parempaa – saatika saisi mitään yhtiötä menestymään. Vaan erinomainen tiimi, sillä se luo perustan organisaation menestykselle.

Patric Lencioni

Islam Euroopassa

Kirjailija

Tom Kankkonen

 

Maahanmuutto lisää vähitellen muslimiväestön osuutta myös Suomessa. Maahanmuuttajien panos talouselämässä kasvaa, ja muuttajat tuovat oman värinsä kotimaan yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Useissa Euroopan maissa muslimien integraatio ja islam uskontona ovat herättäneet vilkasta keskustelua jo vuosikymmenien ajan. Ranskassa, Saksassa, Britanniassa ja Hollannissa on totuteltu suuriin maahanmuuttajavähemmistöihin. Samalla eurooppalaiset yhteiskunnat ovat etsineet ratkaisuja maahanmuuttoon liittyviin ongelmiin. Islam Euroopassa on johdatus eurooppalaiseen islamiin. Se kertoo maahanmuuttajien taustasta ja muslimiyhteisöjen arjesta. Kirja auttaa ymmärtämään muslimien identiteettiä Euroopassa; se käsittelee myös ääri-islamilaisten liikkeiden vaikutusta Euroopan maissa. Miltä tulevaisuus näyttää? Onko edessä entistä syvempi konflikti vai rauhanomaista yhteiseloa? Laajemman eurooppalaisen perspektiivin ohella kirja tarkastelee erityisesti Suomen muslimien asemaa ja tulevaisuutta. Kirja soveltuu myös oheislukemistoksi opiskelijoille ja kouluihin.

 

Miltä tulevaisuus näyttää? Syntyykö eurooppalainen islam? Onko edessä vakavia ristiriitoja vai rauhanomaista yhteiseloa?

 

Kehittyvä kirjanpitotaito

Kirjailija

Soile Tomperi

 

Kirja on jatkoa Käytönnön kirjanpito teokselle. Tässä kirjassa tarkastellaan suunnitelman mukaisia poistoja, osatuloutusta, pysyvien vastaavien arvonkorotuksia, varauksia, rahoitustoimeen liittyviä kirjauksia ja muita kirjanpidon erityiskysymyksiä. Kirjassa on tehtäviä myös osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kirjanpidosta. Lisäksi harjoitellaan arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä sekä rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen laatimista. Kirjan tehtävät liittyvät Kehittyvä kirjanpitotaito -kirjaan. Kirjat syventävät kirjanpidon perustaitoja, ja ne on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen ja kauppaoppilaitosten taloushallinnon suuntautumisopintoihin sekä aikuiskoulutukseen.

 

 

Kohtaamisia kasvokkain

Kirjailija

-Riikka Mari Muhonen -Laura Heikkinen

Ihmisten välinen kohtaaminen tuppaa olemaan pelkkää ohimennen tervehtimistä tai virtuaalista ”tykkäämistä” sosiaalisessa mediassa. Vaikka fyysinen sijainti olisikin lähellä toisia ihmisiä, yhä useampi liimautuu ruudun ääreen ja todellinen ihmisten kohtaaminen kasvokkain on kovin vähäistä. Yksinäisyyden tunne vaivaa monia.

 

Tapahtumamarkkinointi antaa yritykselle ja asiakkaalle kasvot. Osallistumalla erilaisiin tapahtumiin markkinoija voi välittää viestinsä asiakkaalle suoraan, mahdollisimman häiriöttömässä ympäristössä.
Mukaansatempaava ja havainnollinen teos antaa hyvän kokonaiskuvan tapahtumamarkkinoinnin keinoista markkinointiviestinnän kentässä. Kirja kertoo myös, miten tapahtumien vaikutusta asiakassuhteisiin voi mitata ja arvioida.
Teos perustuu maailmalla tutkittuun tietoon ja kirjoittajien vankkaan käytännön kokemukseen.
”Kirja integroi tapahtumamarkkinoinnin keskeiseksi osaksi modernia markkinointimixiä ja antaa lukijalleen eväät tavoitteelliseen työskentelyyn. Raikas tuulahdus suomalaiseen markkinointikirjallisuuteen!”

 

Yrityksen on tiedettävä lähes täydellisesti mistä ja miten se tavoittaa asiakkaansa. Se joka ymmärtää ostokäyttäytymistä parhaiten, on voittaja.

 

Markkinoinnin supertähti

Kirjailija

Jeffrey J. Fox

Tämä kirja on tarkoitettu jokaiselle yritykselle, joka käyttää aikaa ja varoja asiakkaiden saamiseksi ja pitämiseksi.

On helppoa kutsua itseään markkinoijaksi. Markkinoinnin supertähdeksi kehittyminen on kuitenkin suunnattoman vaativaa.

Markkinoinnin supertähdet saavat kassakoneet kilisemään. Jos haluat tai sinulla on tarve tulla markkinoinnin supertähdeksi tai olet jo sellainen, tämä kirja on sinua varten.

Jeffrey J. Fox on arvostetun markkinoinnin konsultointiyrityksen, Fox & Co. Inc.:n perustaja. Hän on toiminut ennen oman yrityksensä perustamista markkinointithtävissä useissa kansainvälisissä yrityksissä.

 

Asiaa, jotka supermarkkinoijan on tiedettävä : Ei koskaan ”me”, Ole oma asiakkaasi!