Älä keskeytä mua! Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Luin sosiaalisen median markkinointikeinoja käsittelevän teoksen nimeltä Älä keskeytä mua! Kirja on Teemu Korpi nimisen kaverin teos vuodelta 2010, eli hieman nykyaikaisia keinoja ja tapoja jäljessä kulkeva opus.

Kirja oli mielestäni aika ajoittain raskasta luettavaa, johtuen varmastikin siitä seikasta, että jotkin asiat olivat jo itsestään selvyyksiä, sekä jotkut esimerkit eivät enää kohdanneet nykypäivän faktojen kanssa.

Mielenkiintoiseksi aihealueeksi nousi itselleni ns. gurun statuksen saavuttaminen oman yrityksen toimialaan sidonnaisissa someryhmissä. Esimerkiksi autokorjaamolla tämä toimisi seuraavasti. Autokorjaamon ammattitaitoinen yrittäjä liittyy ”VAG kotikorjaamo” ryhmään, jossa tarkoituksena on jakaa jäsenten kesken vinkkejä ja neuvoja koskien tietyn autovalmistajan yleisimpiä tyyppivikoja, niiden hyväksi havaittuja korjausmetodeja sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ajoneuvojen toimivuuden takaamiseksi. Korjaamoyrittäjän tulee jakaa hyödyllisiä, jopa rahan arvoisia neuvoja ilmaiseksi, jotta hänen käyttäjänsä tulisi tunnetuksi ja nähdyksi usealla eri keskustelualueella. Tämä lisää liikennettä hänen sosiaalisen median käyttäjällään, jolloin hyvä tapa ohjata potentiaalista asiakasvirtaa kohti hänen yritystään on lisätä oman yrityksen sosiaalisen median kanava hänen henkilökohtaisen profiilin bioon.

Yrittäjän tulee siis luoda arvokasta sisältöä, joka hyödyttää muita kanavalla aktiivisesti toimivia potentiaalisia asiakkaita. Sisältöä tulee tuottaa tarpeeksi usein, sekä riittävän monelle kanavalle. Julkaistun sisällön tulee välttää yhdentekevää suuntausta, jolloin muiden ryhmäläisten näkemys sinusta ei ole negatiivinen. Esimerkiksi varaosatarjouksen liittäminen kotikorjaamoryhmässä käytyyn keskusteluun OEM jarrupalojen kestävyydestä verrattuna kiinalaisiin jarrupaloihin, voi monen keskustelussa kommentoineen käyttäjän mielipide sinusta olla ”helppoheikki”. Todennäköisesti kannattavampaa, kohti guruasemaan kantavaa keskustelua olisi esimerkiksi todeta OEM jarrupalojen kestävyys sekä toimivuus vielä pitkänkin ajan jälkeen, sekä jakaa ryhmälle esimerkiksi saksalainen varaosaliikkeen tarjous kyseisestä osasta, joka lähestulkoon aina on halvempi verrattuna suomalaiseen varaosaliikkeeseen. Tässäkin tilanteessa autokorjaajalle jää mahdollisuus hyötyä julkaisustaan, mainostaa edullista jarrupalojen asennusta.
Aion hyödyntää tätä keinoa tulevaisuuden markkinointiprojekteissa, joissa olennaisena osana on sosiaalisen median markkinointi. Kommentointi ja keskusteluissa aktiivisena oleminen vaatii tietynlaista yrittäjää, joten se ei tietenkään ole ilmiselvää kaikille.

Puhevalta – Kuinka kuulijat vakuutetaan

Luin kirjan Puhevalta – Kuinka kuulijat vakuutetaan, Juhana Torkki

Kirja käsittelee pääsääntöisesti keinoja, joita puhuja voi käyttää vaikuttaakseen kuulijansa. Kirja tarjoaa innostavia, konkreettisia tiedonjyviä yhdessä hyvien ja huonojen esimerkkien kanssa kuinka puheiden pitäminen tulisi tehdä.

Idiootit ympärilläni

Idiootit ympärilläni, Thomas Erikson

Kirja herättelee ennen kaikkea pohtimaan omaa käyttäytymistä. Kirja avaa lukijalleen pohdittavaksi mm. seuraavia kysymyksiä: Miten minä toimin, miksi toimin niin ja havainnoida positiiviset tavat yhdessä negatiivisten kanssa, sekä jatkojalostamaan niitä kohti parempaa vuorovaikutusta. Yksilön ymmärtäessä toimintaansa, on hänen helpompi ymmärtää muiden esimerkiksi tiimijäsenten toimia.

Esiinny eduksesi

Luin kirjan Esiinny eduksesi – Convince your audience, Marjut Nieminen

Kirjan tarkoitus on vahvistaa jokaisen esiintymisestä ja puhumisestä kiinnostuneen taitoja. Kirja käsittelee esiintymisjännityksen kanssa toimimista, monikulttuurisen yleisön hallitsemista loogisella esiintymisellä ja esityksellä, kuinka selviytyä hankalista kysymyksistä ja varmistaa viestin välittyminen.

Radikaali Brändi

Luin kirjan Radikaali Brändi, kirjoittanut Nando Malmelin, Jukka Hakala.

Kirja kertoo, miten yritykselle luodaan haluttua imagoa asiakaskunnan silmissä. Brändi pitää sisällään mielikuvan yrityksestä, joka tulisi pitää sisällään linjatusti yrityksen ulkoasu, sen tuotteet ja palvelut. Toisin sanoen brändi on kokonaisuus näistä kaikista asioista. Brändiä rakentaessa tulisi keskittyä myös tulevaisuuden kasvua ajatellen, huomioiden myös kohderyhmä. Brändi ei missään tapauksessa ole asia, joka saadaan ratkaistua ja rakennettua yhdessä päivässä, vaan se kasvaa ja muovautuu ajan mittaan.

The 7 Habits of Highly Effective People

The 7 habits of highly effective people on vuonna 1989 julkaistu bisnesopin sekä oma-aloitteisuuden parantamisen kirja, jonka kirjoittaja Stephen Covey on saanut 90-luvun taitteessa suurta tunnustusta vaikuttavasta persoonallisuudestaan.

Stephen Coveyn kirja on opus itsensä kehittämiseen, tehokkuuteen kuin vuorovaikutukseen. Päätitpä tehdä elämässäsi mitä tahansa, niin kaikki lähtee itsestäsi. Kun tiedät tavoitteesi, sekä havainnollistat omat heikot kohtasi, voit oppia toimimaan välttämään niitä päästäksesi tavoitteeseesi.
Nimensä mukaisesti kirja tarjoaa lukijalle 7 pääpiirrettä tehokkaaseen toimintaan, jotka tukevat toinen toistaan kokonaiskuvan kartoitettua.

Kung Fu Panda I & II

Jokainen meistä on yksilö, ja jokaisella on oma polku, jota pitkin kulkea. Polun varrelta keräämme vaikutteita muista yksilöistä, sekä ympäröimme itsemme henkilöillä ja ajatuksilla, jota tukevat meitä kohti visiotamme ja haluttua määränpäätä. Matkalla tavoitteeseen moni asia kuitenkin on toisin, miten me sen kuvittelemme olevan. Emme ole yksilöinä kykeneviä vaikuttamaan jokaiseen asiaan, vaan joudumme tyytymään tietyissä asioissa siihen mitä saamme. Emme ole täysin kykeneviä vaikuttamaan kaikkeen, vaan polkumme voi viedä meidät täysin odottamattomiin asioihin, jolloin täytyy toimia parhaaksi näkemällään tavalla.

Digitaalinen markkinointiviestintä

Digitaalinen markkinointiviestintä. Heikki Karjaluoto. 2010

Luin kirjan Digitaalinen markkinointiviestintä, jonka on kirjoittanut Heikki Karjaluoto. Heikki Karjaluoto on suomalainen markkinoinnin professori, joka on valmistunut Jyväskylän yliopistosta vuonna 2002. Hän on saavuttanut tunnustusta opetustaidoistaan sekä mobiilimarkkinoinnin kyvyistään.
Kirja on loistava teos kaikille, kenellä on aikomusta ja mielenkiintoa verkkoympäristössä toimivaan markkinointiin. Kirja esittelee useita mainioita esimerkkejä, ja näyttää tilannekohtaisesti ratkaisuja ja toimintatapoja toivottujen tuloksien saamiseksi.
Itselleni kirja toimi mahtavana opuksena sen helppolukuisuuden ja mahtavien esimerkkien takia. Esimerkit tarjosivat tilanteita, joihin oli ajoittain mahdollista samaistua ja näkemään ratkaisut niiden esittämisen jälkeen lähestulkoon ilmiselvinä.
Kirja sopii kaikille yksilöille ja ryhmille, joilla on mielenkiintoa verkossa suoritettavaa markkinointia kohtaan.
Kirja valottaa tiettyjä asioita syvemmälle, jolloin saa helpommin selville syy ja seuraussuhteet verkkomarkkinointia suorittaessa.