Digitaalinen markkinointiviestintä

Digitaalinen markkinointiviestintä. Heikki Karjaluoto. 2010

Luin kirjan Digitaalinen markkinointiviestintä, jonka on kirjoittanut Heikki Karjaluoto. Heikki Karjaluoto on suomalainen markkinoinnin professori, joka on valmistunut Jyväskylän yliopistosta vuonna 2002. Hän on saavuttanut tunnustusta opetustaidoistaan sekä mobiilimarkkinoinnin kyvyistään.
Kirja on loistava teos kaikille, kenellä on aikomusta ja mielenkiintoa verkkoympäristössä toimivaan markkinointiin. Kirja esittelee useita mainioita esimerkkejä, ja näyttää tilannekohtaisesti ratkaisuja ja toimintatapoja toivottujen tuloksien saamiseksi.
Itselleni kirja toimi mahtavana opuksena sen helppolukuisuuden ja mahtavien esimerkkien takia. Esimerkit tarjosivat tilanteita, joihin oli ajoittain mahdollista samaistua ja näkemään ratkaisut niiden esittämisen jälkeen lähestulkoon ilmiselvinä.
Kirja sopii kaikille yksilöille ja ryhmille, joilla on mielenkiintoa verkossa suoritettavaa markkinointia kohtaan.
Kirja valottaa tiettyjä asioita syvemmälle, jolloin saa helpommin selville syy ja seuraussuhteet verkkomarkkinointia suorittaessa.

Tee, toimi, saa aikaan

Ria Parppei: Tee, toimi, saa aikaan. 2018
Kirjapisteet: 2

Luin Ria Parppein kirjan nimeltä ”Tee, toimi, saa aikaan.” joka käsittelee keskeisenä aiheena asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja volitiota.
Itselleni oli aina selvää, että korkean motivaation omaava henkilö selviää työtehtävistään kunnialla, sekä aina oppien jotain uutta hyödynnettävää matkan varrella. Lukemisen aloitettuani pystyin samaistumaan ja ymmärtämään Ria Parppein kirjaan kokoamia tiedonjyviä, jotka avasivat tekemiseen vaikuttavien osapuolien tärkeyttä, suhteuttaen motivaation tärkeyttä yhdessä muihin työkaluihin.
Tärkeimmäksi työkaluksi tavoitteiden saavuttamisessa Ria Parppei mainitsee volition, joka tarkoittaa toimeenpanon taitoa. Volitio on taito, jota johdonmukaisesti tulee säädellä, hyödyntäen ympäristötekijöitä sekä henkistä pääomaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Volitio ei ole taito, jonka ihminen on omaksunut synnynnäisesti, vaan sen yksilö oppii tekemällä ja omistautumalla. Tätä taitoa tulee arvioida ja kehittää, jotta yksilö pystyisi tuottamaan mahdollisimman korkean työvireen ja motivaation, jolloin hän suoriutuu tehtävistään vaivattomammin ja antoisammin.
Henkilökohtaisesti olen helposti innostuva ja motivoituva henkilö, mutta annoin liikaa painoa korkealle motivaatiolleni, kunnes huomasin sen laskevan myös yhtä tehokkaasti kuin nousevan.
Aion hyödyntää kirjan tuomaa tietoa volitiosta ja sen kehittämisestä, koska huomaan sen olevan kompastuskivi tekemiseni tiellä.
Suosittelen kirjaa niille, joilla on korkea motivaatio ja kyky innostua uusista asioista, mutta eivät välttämättä kykene yhtä helposti toimimaan sen eteen.