Puhevalta – Kuinka kuulijat vakuutetaan

Luin kirjan Puhevalta – Kuinka kuulijat vakuutetaan, Juhana Torkki

Kirja käsittelee pääsääntöisesti keinoja, joita puhuja voi käyttää vaikuttaakseen kuulijansa. Kirja tarjoaa innostavia, konkreettisia tiedonjyviä yhdessä hyvien ja huonojen esimerkkien kanssa kuinka puheiden pitäminen tulisi tehdä.

Idiootit ympärilläni

Idiootit ympärilläni, Thomas Erikson

Kirja herättelee ennen kaikkea pohtimaan omaa käyttäytymistä. Kirja avaa lukijalleen pohdittavaksi mm. seuraavia kysymyksiä: Miten minä toimin, miksi toimin niin ja havainnoida positiiviset tavat yhdessä negatiivisten kanssa, sekä jatkojalostamaan niitä kohti parempaa vuorovaikutusta. Yksilön ymmärtäessä toimintaansa, on hänen helpompi ymmärtää muiden esimerkiksi tiimijäsenten toimia.

Esiinny eduksesi

Luin kirjan Esiinny eduksesi – Convince your audience, Marjut Nieminen

Kirjan tarkoitus on vahvistaa jokaisen esiintymisestä ja puhumisestä kiinnostuneen taitoja. Kirja käsittelee esiintymisjännityksen kanssa toimimista, monikulttuurisen yleisön hallitsemista loogisella esiintymisellä ja esityksellä, kuinka selviytyä hankalista kysymyksistä ja varmistaa viestin välittyminen.

Radikaali Brändi

Luin kirjan Radikaali Brändi, kirjoittanut Nando Malmelin, Jukka Hakala.

Kirja kertoo, miten yritykselle luodaan haluttua imagoa asiakaskunnan silmissä. Brändi pitää sisällään mielikuvan yrityksestä, joka tulisi pitää sisällään linjatusti yrityksen ulkoasu, sen tuotteet ja palvelut. Toisin sanoen brändi on kokonaisuus näistä kaikista asioista. Brändiä rakentaessa tulisi keskittyä myös tulevaisuuden kasvua ajatellen, huomioiden myös kohderyhmä. Brändi ei missään tapauksessa ole asia, joka saadaan ratkaistua ja rakennettua yhdessä päivässä, vaan se kasvaa ja muovautuu ajan mittaan.

The 7 Habits of Highly Effective People

The 7 habits of highly effective people on vuonna 1989 julkaistu bisnesopin sekä oma-aloitteisuuden parantamisen kirja, jonka kirjoittaja Stephen Covey on saanut 90-luvun taitteessa suurta tunnustusta vaikuttavasta persoonallisuudestaan.

Stephen Coveyn kirja on opus itsensä kehittämiseen, tehokkuuteen kuin vuorovaikutukseen. Päätitpä tehdä elämässäsi mitä tahansa, niin kaikki lähtee itsestäsi. Kun tiedät tavoitteesi, sekä havainnollistat omat heikot kohtasi, voit oppia toimimaan välttämään niitä päästäksesi tavoitteeseesi.
Nimensä mukaisesti kirja tarjoaa lukijalle 7 pääpiirrettä tehokkaaseen toimintaan, jotka tukevat toinen toistaan kokonaiskuvan kartoitettua.

Kung Fu Panda I & II

Jokainen meistä on yksilö, ja jokaisella on oma polku, jota pitkin kulkea. Polun varrelta keräämme vaikutteita muista yksilöistä, sekä ympäröimme itsemme henkilöillä ja ajatuksilla, jota tukevat meitä kohti visiotamme ja haluttua määränpäätä. Matkalla tavoitteeseen moni asia kuitenkin on toisin, miten me sen kuvittelemme olevan. Emme ole yksilöinä kykeneviä vaikuttamaan jokaiseen asiaan, vaan joudumme tyytymään tietyissä asioissa siihen mitä saamme. Emme ole täysin kykeneviä vaikuttamaan kaikkeen, vaan polkumme voi viedä meidät täysin odottamattomiin asioihin, jolloin täytyy toimia parhaaksi näkemällään tavalla.

Digitaalinen markkinointiviestintä

Digitaalinen markkinointiviestintä. Heikki Karjaluoto. 2010

Luin kirjan Digitaalinen markkinointiviestintä, jonka on kirjoittanut Heikki Karjaluoto. Heikki Karjaluoto on suomalainen markkinoinnin professori, joka on valmistunut Jyväskylän yliopistosta vuonna 2002. Hän on saavuttanut tunnustusta opetustaidoistaan sekä mobiilimarkkinoinnin kyvyistään.
Kirja on loistava teos kaikille, kenellä on aikomusta ja mielenkiintoa verkkoympäristössä toimivaan markkinointiin. Kirja esittelee useita mainioita esimerkkejä, ja näyttää tilannekohtaisesti ratkaisuja ja toimintatapoja toivottujen tuloksien saamiseksi.
Itselleni kirja toimi mahtavana opuksena sen helppolukuisuuden ja mahtavien esimerkkien takia. Esimerkit tarjosivat tilanteita, joihin oli ajoittain mahdollista samaistua ja näkemään ratkaisut niiden esittämisen jälkeen lähestulkoon ilmiselvinä.
Kirja sopii kaikille yksilöille ja ryhmille, joilla on mielenkiintoa verkossa suoritettavaa markkinointia kohtaan.
Kirja valottaa tiettyjä asioita syvemmälle, jolloin saa helpommin selville syy ja seuraussuhteet verkkomarkkinointia suorittaessa.

Tee, toimi, saa aikaan

Ria Parppei: Tee, toimi, saa aikaan. 2018
Kirjapisteet: 2

Luin Ria Parppein kirjan nimeltä ”Tee, toimi, saa aikaan.” joka käsittelee keskeisenä aiheena asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja volitiota.
Itselleni oli aina selvää, että korkean motivaation omaava henkilö selviää työtehtävistään kunnialla, sekä aina oppien jotain uutta hyödynnettävää matkan varrella. Lukemisen aloitettuani pystyin samaistumaan ja ymmärtämään Ria Parppein kirjaan kokoamia tiedonjyviä, jotka avasivat tekemiseen vaikuttavien osapuolien tärkeyttä, suhteuttaen motivaation tärkeyttä yhdessä muihin työkaluihin.
Tärkeimmäksi työkaluksi tavoitteiden saavuttamisessa Ria Parppei mainitsee volition, joka tarkoittaa toimeenpanon taitoa. Volitio on taito, jota johdonmukaisesti tulee säädellä, hyödyntäen ympäristötekijöitä sekä henkistä pääomaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Volitio ei ole taito, jonka ihminen on omaksunut synnynnäisesti, vaan sen yksilö oppii tekemällä ja omistautumalla. Tätä taitoa tulee arvioida ja kehittää, jotta yksilö pystyisi tuottamaan mahdollisimman korkean työvireen ja motivaation, jolloin hän suoriutuu tehtävistään vaivattomammin ja antoisammin.
Henkilökohtaisesti olen helposti innostuva ja motivoituva henkilö, mutta annoin liikaa painoa korkealle motivaatiolleni, kunnes huomasin sen laskevan myös yhtä tehokkaasti kuin nousevan.
Aion hyödyntää kirjan tuomaa tietoa volitiosta ja sen kehittämisestä, koska huomaan sen olevan kompastuskivi tekemiseni tiellä.
Suosittelen kirjaa niille, joilla on korkea motivaatio ja kyky innostua uusista asioista, mutta eivät välttämättä kykene yhtä helposti toimimaan sen eteen.