Myyntipsykologia: Näin meillä myydään.

Petri Parviaisen kirjassa käsitellään myyntipsykologiaa ja erilaisten vuorovaikutuspsykologioiden hyödyntämistä myyntityössä. Petri tarkastelee Suomen kulttuurin vaikutusta myyntiin historian näkökulmasta. Petri avasi kirjassaan erilaisia suostuttelustrategioita, joita myyjä käyttää tiedostamattaan melkein joka päivä myyntityössä. Nappasin kirjasta kuusi strategiaa, joita myyjä käyttää tiedostamattaan, ja ne olivat muun muassa jatkuvuus, validointi, auktoriteetti, miellyttäminen, rajallisuus ja vastavuoroisuus. Kirjaa kannattaa lukea, jos haluaa lisää yksityiskohtia myynnin historiasta, ja jos haluaa kehittää itseään myyntityössä.

Kaswu, Opettaminen on myymistä, myyminen opettamista

Mikko Ojasen kirjoittama kirja kertoo myymisen ja opettamisen suhteesta toisiinsa. Kuten myös myynnissä niin myös opettamisessakin korostuu yhteisen ymmärryksen löytäminen. Kirja käyttää yhteisen ymmärryksen löytämisessä yksinkertaista metodia. Yhteinen ymmärrys siis saavutetaan ymmärtämällä toisia ihmisiä. Toisin sanoen pidän kirjan opetuksena sitä, että opettaminen on eräänlaista myymistä, ja opettamine. on taas eräänlaista myymistä. Eli kun oppimiseen edellyttämiin tavoitteisiin ollaan päästy, ollaan niin sanotusti saavutettu yhteisiä päämääriä. Kirjassa käsitellään kaiken asteisia ihmissuhteista niin esimiehistä kuin myös ihan normaalista työntekijästä.

Valmenna onnistumaan. Nyt

Luin Ben Furmanin ja Mika D. Rubanovitschin kirjan joka kertoi keinoista onnellisuuden löytämiseen työpaikalla. Yleensä valmentajat vastaavat näihin kysymyksin ja antavat ohjeita haasteiden ratkaisemiseen. Kirjan tarkoitus on opettaa jokaista meitä löytämään oma sisäinen valmentaja, jonka löytäminen auttaa parempaan elämään. Kirjasta sain itselleni opetuksen, jonka ansiota opin rakentamaan tulevaisuuttani ilman negatiivisuutta ja jatkuvaa valittamista. Keskustelun kannattaa siis olla rakentavaa ja palautteen sellaista, että toiset osapuolet eivät suutu