Tee, toimi, saa aikaan.

Kehitä ja johda toimeenpanoa.

Kirjoittaja: Ria Parppei
Alma Talent 2018
Kirjapisteet: 2

Tekeminen on tiimioppimisessa tärkeintä, sillä tekemällä oppii ja virheistä oppii sitäkin enemmän. Joskus kuitenkin itse tekemisen aloittaminen voi olla hankalaa, tai tekeminen voi olla katkonaista. Monen projektin alkuvaiheessa motivaatio on korkealla ja tekemisen intoa riittää, mutta on jotenkin haastavaa ryhtyä toimeen. Kirjassa kuvailtiin erilaisia tilanteita, jolloin prosessit eivät etene, vaikka motivaatio olisikin korkealla. Motivaatiota ehkä tärkeämpänä osana on volitio eli toimeenpanon taito, joka tarkoittaa ”taitoa tietoisesti säädellä ja hyödyntää omaa ajattelua, toimintaa ja tunteita sekä ympäristötekijöitä tavoitteen saavuttamiseksi”.

Erilaiset hidastavat tekijät voivat johtua esimerkiksi mielenkiintoisen tekemisen puutteesta tai vääränlaisesta priorisoinnista. Välillä myös tekemisen jakaminen voi koitua hankalaksi, jolloin kaikki eivät välttämättä saa haluamaansa tehtävää. Tekemisen tulisi olla kaikille mielekästä, jotta kiinnostus säilyy yllä ja projekti etenee. Kuitenkin tulisi hoitaa myös ne ei niin kiinnostavat tehtävät, jotta projekti voi tulla valmiiksi asti.

Olemme projekteissa osittain lykänneet ei niin mielenkiintoisia tehtäviä, mutta olemme myös huomanneet, että ne tulee kuitenkin tehdä valmiiksi asti.

Eniten minuun kolahti kirjassa priorisoinnin merkitys ajankäytössä ja stressinhallinnassa. Stressaan helposti, ja kirja antoi minulle suorat vinkit, kuinka stressiä pystyy lievittämään selkeällä aikataulutuksella ja priorisoinnilla. Priorisointi kannattaakin jatkossa tehdä projektikohtaisesti ja jakaa eri tehtävät omiin osa-alueisiinsa, joille voi antaa omat aikataulunsa ja tärkeysluokkansa. Näin ollen on helppo pysyä koko ajan kärryillä tekemisestä ja vaadittavista toimenpiteistä, jotta stressiltä ja turhalta kiireeltä vältytään.

Tapahtumajärjestämiseen kirja tarjosi niin ikään hyviä vinkkejä. Ennen tapahtumaa olisi hyvä kartoittaa, millaisia odotuksia osallistujilla on tapahtumalle. Näin ollen on helpompi tuottaa miellyttävä asiakaskokemus, kun asiakkaan tarpeet ja odotukset tiedetään etukäteen, kuin että palautteesta saadaan tietää, mitä olisi tarvittu parempaan asiakaskokemukseen. Tähän mennessä emme ole keränneet odotuksia, vaan lähinnä hyödyntäneet edellisiä palautteita tulevaa järjestettäessä. Tulen varmasti ottamaan alkukyselyn käytäntöön tulevissa projekteissa.

Tavoitteet täytyy muistaa kirjata ensimmäisenä asiana ylös. Joskus tekeminen voi ontua sen takia, ettei tiedä, mihin tekemisellä pyritään. Osuuskuntamme tavoitteena on, että jokainen osuuskunnan jäsen onnistuu tienaamaan 500 euroa rahaa vuoden aikana projektitöillä. Tämä antaa varmasti motivaatiota suorittaa projekteja ja ansaita rahaa. Tavoitteet tulee merkitä selkeinä ja varmistaa, että kaikki ymmärtävät ne samalla tavalla. Näin ollen vältytään erimielisyyksiltä ja tiedetään, että kaikki tavoittelevat samaa tavoitetta.

Keskeytykset ovat digitaalisuuden aikakaudella valitettavan yleisiä, ja myös itselläni on välillä hankalaa olla muiden tavoittamattomissa keskittymässä projekteihin. Ilman keskeytyksiä ihminen kykenee paljon tuottavampiin tehtäviin kuin ympäristössä, jossa tulee paljon erinäisiä keskeytyksiä. Siksi projekteihin tulee varata hyvä tila, jossa ei ole ulkoisia ärsykkeitä, ja työskentelyn ajaksi puhelin ja tietokone on tärkeää hiljentää. Työskentelyä voi helpottaa, jos asettaa välitavoitteita, joiden jälkeen voi pitää tauon. Näin ollen työskentely on myös helpompaa aikatauluttaa ja sosiaalista mediaa voi seurata taukojen aikana.

Kirjan avulla sai paremman kuvan perusteista, jotka vaaditaan onnistuneeseen suoritukseen ja sitä kautta projektiin. Volitio, eli toimeenpanon taito on tärkeä ymmärtää, jotta sitä voi kehittää yhä enemmän ja enemmän. Suoritukset paranevat varmasti, kun niihin keskittää tarpeeksi huomiota.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *