The 7 Habits of Highly Effective People

The 7 habits of highly effective people on vuonna 1989 julkaistu bisnesopin sekä oma-aloitteisuuden parantamisen kirja, jonka kirjoittaja Stephen Covey on saanut 90-luvun taitteessa suurta tunnustusta vaikuttavasta persoonallisuudestaan.

Stephen Coveyn kirja on opus itsensä kehittämiseen, tehokkuuteen kuin vuorovaikutukseen. Päätitpä tehdä elämässäsi mitä tahansa, niin kaikki lähtee itsestäsi. Kun tiedät tavoitteesi, sekä havainnollistat omat heikot kohtasi, voit oppia toimimaan välttämään niitä päästäksesi tavoitteeseesi.
Nimensä mukaisesti kirja tarjoaa lukijalle 7 pääpiirrettä tehokkaaseen toimintaan, jotka tukevat toinen toistaan kokonaiskuvan kartoitettua.

1. Ennakoi
2. Kuvittele lopetus jo aloittaessasi
3. Laita asiat tärkeysjärjestykseen
4. Pidä mielessä Win-Win tilanne
5. Ymmärrä ja sen jälkeen tule ymmärretyksi
6. Tee yhteistyötä
7. Kehitä itseäsi

Kirjan ensimmäiset kolme kappaletta kertovat itsensä kehittämisestä sekä itsekontrollin pitämisestä.
Sen jälkeen seuraavat kolme kappaletta käsittelevät tiimityöskentelyssä tärkeiksi nousevia elementtejä, kuten kannattavan työn tekeminen, kommunikaation tärkeys tiimityöskentelyssä sekä niiden poikiva laadukas yhteistyö, joka aina antaa tekijälleen positiivista palautetta.

Kirjasta päällimmäisinä itselleni jäivät mieleen tavoitteiden selkeytys, sekä tavoitteiden mukaisesti eläminen. Myös asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen kehityksen kannalta on tärkeää. Huomaan itsestäni liian helposti jääväni mukavuusalueelleni ja siirtäväni tulevaisuuden tavoitteeni aina myöhäisemmäksi toteutettavaksi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *