Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 14.11.2018

 

Rekisterinpitäjä:
Osuuskunta Visioona
Joensuunkatu 7
24100 Salo
info@visioona.fi

 

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten eli tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi.

Emme kerää tietoja markkinointia varten.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:


– yrityksemme ja sen työntekijät
– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
– kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
– kirjanpitäjämme, joka on yrityksemme henkilö
– IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

 

Säilytämme henkilötietojasi:

– verkkokaupassa viiden vuoden ajan
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

 

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä sähköpostitse info@visioona.fi.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

0