Unstoppable teams

Kirja: Unstoppable Teams
Kirjailija: Alden Mills

Kirjan kirjoittaja Alden Mills käytti 30 vuotta elämästään tiimien rakentamiseen. Hän aloitti uransa lukion soutujoukkoeesta ja lopulta johti kolmea SEAL-joukkoetta. Hän on expertti tiimissä toimimisessa ja tiimin hyödyn maksimoimisessa. Kaikissa tiimeissä on alasta riippumatta avainasioita, jotka nostavat tiimin uudelle tasolle. Tradenomien on suotuisaa hyödyntää näitä ajatuksia parhaansa mukaan.

”The actions used by SEALs to build high-performing teams are the same actions required in business.”

Tärkein asia pitää mielessä on sana care, jota lähestytään kirjassa kahdesta suunnasta. Care on pohja eri tiimien potentiaalin hyödyntämiseen.

Ensimmäinen tapa lähestyä carea on kääntää se välittämiseksi. Välittäminen on kulmakivi kaikelle tiimin toiminalle. Tiimin jäsenten on välitettävä toisistaan ja tehtävistään rikkoakseen uusia rajoja. Rajojen rikkomisessa auttaa ihmisten halu vastata toistensa toimintaa. Toiminnan vastaamisella tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan oven avaamista toiselle. Avaat kaverillesi oven, myöhemmin hän avaa oven jollekkin muulle. Tiimin on tarkoitus luoda ympäristö, jossa antaessasi projektille 100%, kaverisi antaa projektille 100%. Tähän jokainen tiimi tähtää.

 

Toinen tapa lähestyä carea on jakaa sana neljään osaan:

 

 

 

Connect = Ei ole väliä millä toimialalla työskentelee, menestys riippuu kyvystä luoda ihmissuhteita. Tärkeintä on empatia ja kyky asettua toisen kenkiin.

Achieve = Tiimit, joilla on haasteellinen tavoite ja jotka pystyvät toimimaan epävarmassakin ympäristössä saavuttavat suurimpia asioita.

Respect = Molemminpuolinen kunnioitus pitää tiimin kasassa vaikeissa tilanteissa ja auttaa ihmisiä ilmaisemaan itseään, joka johtaa uusiin hyviin ideoihin.

Empower = Tiimin jäsenille on tärkeä antaa vastuuta. Valtuus tehdä itse päätöksiä, jotka johtavat onnistumisiin auttaa kehittymään tiimin jäsenenä.

Mills hyödynsi itse näitä askeliaan. Mills kokosi kasaan tiimin hänen lähipiiristään, jolle hän asetti yhteiseksi tavoitteeksi luoda täydellisen punnerruskoneen. Tuloksena oli yritys, joka teki lähes 100 miljoonaa dollaria voittoa kahdessa vuodessa. He kilpailivat yli kymmenkertaa suurempien yritysten kanssa.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *